POLITICA DE CONFIDENȚIALITATE

1. CINE SUNTEM?

ALEVIA S.R.L. (denumită în cele ce urmează „Operatorul”), acordă o importantă sporită datelor dumneavoastră cu caracter personal, depunând în mod constant diligențele necesare pentru a se asigura că prelucrarea de date efectuată respectă cerințele legale în acest domeniu. În acest scop am elaborat prezentul angajament prin care ne asumăm să respectăm confidențialitatea datelor dumneavoastră personale și prin intermediul căruia va explicăm ce categorii de date cu caracter personal prelucrează Alevia SRL, modul în care sunt utilizate respectivele date, precum și scopul în care acestea sunt supuse unor operațiuni de prelucrare.

Prezența Politică se raportează doar la datele personale pe care noi le prelucrăm prin intermediul website-ului nostru https://www.alevia.com.ro/ (denumit în cele ce urmează „Site-ul” sau „Platforma”) în contextul în care interacționați cu acesta prin completarea formularelor disponibile, prin plasarea unei comenzi, abonarea la newsletter sau în situația în care doar navigați pe acesta, ori în situația în care luați legătură cu operatorii noștri prin intermediul apelurilor telefonice în sau outbound, caz în care particularitățile de prelucrare în acest context vor fi detaliate în cadrul Politicii de call center. Dorim să va asigurăm că am luat toate măsurile necesare pentru a asigura confidențialitatea datelor dumneavoastră, acestea fiind prelucrate numai de personalul Operatorului care a fost în prealabil instruit cu privire la prelucrarea de date personale și autorizat în acest sens și care respectă angajamente ferme de confidențialitate.

Datele dumneavoastră sunt prelucrate de către Alevia SRL în mod sigur, sens în care Operatorul a implementat o serie de măsuri de ordin tehnic și organizatoric, adecvate pentru a proteja datele cu caracter personal împotriva unor incidente precum: distrugere, pierdere, modificări accidentale sau ilegale, utilizări, divulgari sau acces neautorizate, în special atunci când prelucrarea implică transmiterea de date printr-o rețea, precum și împotriva oricărei alte forme de prelucrare ilegală.

Pentru a ne “cunoaște” virtual, va punem la dispoziție datele noastre de identificare.

Operatorul care prelucrează datele dumneavoastră cu caracter personal în momentul în care navigați pe sau interacționați cu platforma online https://www.alevia.com.ro/ este ALEVIA S.R.L., cu sediul social în Municipiul Fălticeni, Str. ANA IPĂTESCU, Nr. 9, Județ Suceava, înregistrată la Registrul Comerțului sub numărul J33/1520/1994, având CUI 6283577.

Pentru orice întrebări/ nelămuriri cu privire la protecția datelor cu caracter personal sunteți invitați să transmiteți o cerere la adresa poștală mai sus indicată sau la adresa de corespondență electronică office@alevia.ro. Persoanele care transmit astfel de solicitări către Alevia SRL sunt rugate să menționeze în subiectul e-mailului/pe plicul de corespondență informații precum “protecția datelor”, „GDPR”, „date personale”, în acest mod existând garanția că solicitările vor fi tratate cu prioritate.

În această calitate, veți primi un răspuns în termen de cel mult 30 de zile de la comunicarea documentului către Alevia SRL, o extindere a acestui termen putând opera numai în situații excepționale. În aceste cazuri, va asigurăm de faptul că veți fi informat în mod corespunzător cu privire la acest termen.

2. DEFINITII

 • Prin „dată cu caracter personal” se înțelege orice informație referitoare la o persoană fizică identificată sau identificabilă. O persoană identificabilă este acea persoană care poate fi identificată, direct sau indirect, în mod particular prin referire la un număr de identificare ori la unul sau mai mulți factori specifici identității sale fizice, fiziologice, psihice, economice, culturale sau sociale.

! În sensul prezenței politici, datele cu caracter personal care vor face obiectul prelucrării se pot referi la: nume, prenume, număr de telefon, adresa de e-mail, adresa de livrare a comenzii și de facturare etc., astfel cum vor fi descrise în cele ce urmează.

 • Prin „prelucrarea datelor cu caracter personal” se înțelege orice operațiune sau set de operațiuni efectuate asupra datelor cu caracter personal, prin mijloace automate sau neautomate, cum ar fi: colectarea, înregistrarea, organizarea, stocarea, adaptarea ori modificarea, extragerea, consultarea, utilizarea, dezvăluirea către terți prin transmitere, diseminare sau în orice alt mod, alăturarea ori combinarea, blocarea, ștergerea sau distrugerea.

! În sensul acestei politici, prelucrările de date se referă la acele prelucrări efectuate la momentul navigării dumneavoastră pe website-ul https://www.alevia.com.ro/sau interacțiunii cu acesta prin completarea formularelor disponibile pe Platforma sau în contextul plasării de comenzi de produse din portofoliul Operatorului.

 • „Operator” înseamnă persoană care, singură sau împreună cu altele, stabilește scopurile și mijloacele de prelucrare a datelor cu caracter personal.

! Pentru claritate, în sensul prezenței Politici de Confidențialitate, Operatorul de date cu caracter personal este ALEVIA S.R.L.

 • „Persoană vizată” reprezintă persoană ale cărei date cu caracter personal fac obiectul prelucrării.

! În sensul prezentei Politici, persoana vizată de prelucrarea datelor este utilizatorul de Internet care navighează pe site-ul https://www.alevia.com.ro/ sau plasează o comandă prin intermediul acestuia.

 • Prin „consimțământ” al persoanei vizate se înțelege orice manifestare de voință liberă, specifică, informată și lipsită de ambiguitate a persoanei vizate prin care această acceptă, printr-o declarație sau printr-o acțiune fără echivoc, că datele cu caracter personal care o privesc să fie prelucrate.

! Prelucrările de date efecuate prin intermediul Platformei și în baza temeiului juridic al consimțământului au drept scop exclusiv abonarea la newsletter, respectiv acceptarea de cookie-uri, altele decât cele necesare (esențiale), astfel cum este reliefat în pop-up-ul de cookie-uri, respectiv detaliat în Politică de cookie-uri.

 • “Partea terță” înseamnă persoană fizică sau juridică, autoritate publică, agenție sau organism, altul decât persoană vizată, operatorul, persoană împuternicită de operator și persoanele care, sub directă autoritate a operatorului sau a persoanei împuternicite de operator, sunt autorizate să prelucreze date cu caracter personal.
 • „Persoană împuternicită de operator” înseamnă persoană care prelucrează datele cu caracter personal în numele operatorului. Aceasta poate fi reprezentată de companiile partenere ale Operatorului, precum societățile ce oferă servicii de transport, IT, juridice, marketing etc.

3. CE TIPURI DE DATE CU CARACTER PERSONAL PRELUCRĂM?

Navigarea dumneavoastră pe Site și interacțiunea cu acesta implică prelucrarea a două categorii de date cu caracter personal, și anume:

 • date personale pe care le dezvăluiți Operatorului în mod voluntar (ex. prin intermediul formularului de comandă sau de contact, respectiv în situația abonării la newsletter), acestea fiind colectate în mod individual;
 • date pe care le furnizați în mod involuntar, prin simplă navigare pe site-ul nostru.

Alevia SRL colectează, pe baza furnizării voluntare a persoanei vizate, următoarele date cu caracter personal:

A. În cazul plasării unei comenzi:

 • nume și prenume;
 • număr de telefon;
 • adresa de e-mail;
 • adresa de reședința/ domiciliu, pentru livrarea produsului comandat;
 • adresa de facturare, atunci când este diferită de adresa de livrare;
 • orice alte informațîi pe care le puneți la dispoziția Operatorului prin completarea casetei opționale „Note comandă”.

Notă: Pentru plățile efectuate cu cardul bancar, Operatorul utilizează serviciile procesatorului de plăti online Netopia Payments. În această situație datele dumneavoastră nu vor fi prelucrate de Operator, activitatea de efectuare a plățîi intrând sub cerințele prevăzute în Politică de confidențialitate a procesatorului de plata partener. La momentul optării efectuării plății prin intermediul cardului bancar veți fi redirecționat către platforma de plata a procesatorului de plăti online Netopia Payments, unde tranzacția cu cardul este efectuată în condiții de siguranță deplină. Pentru mai multe informații relative la particularității prelucrărilor de date efectuate de Netopia Payments va invităm să accesați politică de confidențialitate a acestui Operator, disponibilă la adresa https://netopia-payments.com/politică-de-confidențialitate/.

În situația în care se optează pentru facturarea pe persoană juridică, atragem atenția asupra faptului că datele cerute și introduse în formularele de pe site în numele unei persoane juridice nu reprezintă date cu caracter personal (adresa de e-mail a societățîi că de exemplu denumire@office.ro, numărul de telefon al societății că de exemplu numărul de fix etc.) în lumina prevederilor Regulamentului nr. 679/2016 privind protecția datelor cu caracter personal (GDPR).

În situația în care sunt furnizate datele cu caracter personal ale reprezentantului societățîi persoană fizică (nume și prenume, număr de telefon, adresa de e-mail), acesta va fi considerat drept persoană vizată conform prevederilor GDPR și ii vor fi aplicabile toate măsurile de protecție.

B. În contextul efectuării unui retur al produselor comandate:

 • nume și prenume;
 • număr de telefon;
 • adresa de e-mail;
 • adresa reședința/ domiciliu pentru preluarea coletului;
 • cont bancar (pentru returnarea sumei achitate [contravaloarea produsului returnat]);
 • informațîi despre comandă plasată și care se dorește a fi returnată (produs comandat/ ID produs, dată comandă, suma comandă etc.), dacă este cazul;
 • orice alte informațîi pe care le puneți la dispoziția Operatorului în contextul efectuării returului.

C. Pentru completarea formularului de contact:

 • nume și prenume;
 • număr de telefon;
 • adresa de e-mail;
 • companie angajatoare;
 • orice alte informațîi pe care le puneți la dispoziția Operatorului prin completarea casetei „Mesaj”.

D. Pentru abonarea la newsletter

Abonarea la newsletter este condiționată de oferirea consimtamântului dumneavoastră în scopul primirii de mesaje comerciale și de marketing. În acest context, se va prelucra, că dată cu caracter personal, adresa dumneavoastră de e-mail, respectiv prenumele și numele (indirect, dacă rezultă din adresa de e-mail de tipul nume.prenume@x.ro).

Aceste date contribuie la prestarea serviciilor oferite de Alevia SRL, dar și la comunicarea cu Operatorul sau transmiterea de comunicări de marketing din partea acestuia, însă cu obținerea în prealabil a acordului utilizatorului, astfel cum este detaliat în Politică de newsletter.

Utilizatorul este informat corespunzător cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal atunci când pune la dispoziția Operatorului datele sale prin intermediul formularelor de pe site, astfel Alevia SRL îndeplinindu-și obligația legală de informare a utilizatorului.

F. În contextul convorbirilor telefonice inbound/ outbound

 • vocea;
 • numărul de telefon;
 • alte categorii de date personale pe care persoană vizată le pune la dispoziție în contextul convorbirilor telefonice și care se pot referi la: nume și prenume, adresa de e-mail, adresa de livrare a produsului, cont bancar (pentru rambursarea sumelor aferente produselor returnate), etc.

G. În contextul transmiterii aplicăției dumneavoastră prin intermediul formularului de recrutare de personal

 • nume și prenume;
 • adresa de e-mail;
 • număr de telefon;
 • toate datele cu caracter personal conținute în CV-ul transmis (imagine, experiență anterioară, calificări etc.), respectiv în scrisoarea de intenție, dacă este cazul.

H. În contextul completării formularului dedicat partenerilor

 • nume și prenume;
 • companie angajatoare;
 • adresa de e-mail;
 • număr de telefon;
 • orice alte date cu caracter personal pe care le puneți la dispoziția Operatorului prin completarea secțiunii „Mesaj”.

De asemenea, Operatorul prelucrează și date de marketing și comunicare numai în baza consimtamântului prealabil al utilizatorilor, dar și date tehnice și acțiuni de navigare prin intermediul fișierelor de tip cookie și tehnologiilor similare, în conformitate cu Politică de cookie-uri.

Operatorul utilizează, în scop statistic, un instrument de analiză digitală aparțînând Google, și anume Google Analytics. Acest instrument ajută la îmbunătățirea site-ului, a ofertei comerciale, dar și a metodelor prin care comunicăm cu dumneavoastră. Datele colectate prin Google Analytics pot include următoarele: adresa IP a vizitatorului, dată și ora vizitei, URL-ul de recomandare (site-ul de pe care vizitatorul a fost invitat), paginile vizitate și traseul utilizatorului pe site-ul nostru, informațîi despre browser-ul utilizat (tip, versiune, sistem de operare etc.).

În situația în care ne veți pune la dispoziție date personale care nu ne sunt necesare pentru scopurile mai jos descrise, respectiv pentru onorarea comenzilor plasate, pentru soluționarea reclamațiilor dumneavoastră sau pentru oferirea de informațîi suplimentare, ne rezervăm dreptul de a le elimina de îndată din baza noastră de date.

Operatorul poate colecta involuntar și alte date personale care va aparțîn și anume: adresa IP, versiune browser, setare fus orar și locație, sistem de operare, platforme de pe dispozitivele folosite pentru a ne accesa site-ul etc. Aceste informațîi nu vor fi utilizate pentru identificarea persoanelor fizice și nu vor fi făcute publice altfel decât în condițiile inserate în prezența Politică de Confidențialitate, completată cu Politică de Cookie-uri.

Operatorul își rezervă dreptul de a va solicită informațîi suplimentare, însoțite de documente doveditoare, prin intermediul e-mailului, tipărite sau în orice alt mod considerat oportun pentru Operator, dacă este cazul.

Furnizorul de servicii procesare plăti va prelucra următoarele categorii de date cu caracter personal: datele cardului bancar (număr card, CVC etc.), numele și prenumele dețînătorului cardului. Acest furnizor de servicii procesare plata prelucrează datele dumneavoastră în calitate de operator independent de date cu caracter personal, motiv pentru care prelucrările de date efectuate de aceștia sunt supuse Politicii sale de confidențialitate.

! Notă: Alevia SRL a încheiat acorduri de prelucrare a datelor cu furnizorii săi de servicii (spre exemplu: IT/ administrare sistem online, servicii juridice, servicii procesare plăti, servicii marketing etc.), însă nu răspunde pentru prelucrările efectuate de acești furnizori în nume propriu, în situația în care aceștia ar prelucra datele în calitate de operatori independenți, persoană vizată fiind informată în mod corespunzător cu privire la prelucrările ce presupun un transfer de date între Alevia SRL și orice societate care furnizează servicii către Operator.

Datele dumneavoastră cu caracter personal pot fi comunicate de Alevia SRL, în vederea prelucrării, unor persoane împuternicite cu prelucrarea acestora, inclusiv partenerilor contractuali, autorităților și instituțiilor financiare, instanțelor judecătorești sau organismelor competențe, la solicitarea acestora și în scopul furnizării serviciilor oferite de Operator.

Alevia SRL poate stoca datele dumneavoastră personale chiar și după înregistrarea unei cereri de ștergere a acestor date, dacă stocarea se face în unul din următoarele scopuri, prevăzute de art. 17 din GDPR, respectiv:

 1. executarea unui contract;
 2. îndeplinirea unei obligații legale care prevede prelucrarea în temeiul dreptului Uniunii Europene sau al dreptului intern care se aplică operatorului;
 3. exercitarea dreptului la liberă exprimare și la informare;
 4. protejarea intereselor vitale ale persoanelor vizate;
 5. îndeplinirea unei sarcini care servește interesului public;
 6. arhivare în interes public, cercetare științifică sau istorică ori în scopuri statistice;
 7. apărarea intereselor legitime ale Operatorului sau ale unei părți terțe, cu excepția cazului în care prevalează interesele sau drepturile și libertățile fundamentale ale persoanei vizate, care necesită protejarea datelor cu caracter personal, în special atunci când persoană vizată este un copil;
 8. pentru constatarea, exercitarea sau apărarea unui drept în instanță.

4. ÎN CE SCOP ȘI ÎN BAZA CĂRUI TEMEI LEGAL PRELUCRĂM DATELE PERSONALE?

Alevia SRL prelucrează datele dumneavoastră cu caracter personal în următoarele scopuri și având următoarele temeiuri legale:

 • prelucrarea este necesară pentru executarea unui contract la care persoană vizată este parte sau pentru a face demersuri la cererea persoanei vizate înainte de încheierea unui contract (art. 6 alin. (1) lit. b) din Regulamentul (UE) nr. 679/ 2016, denumit în cele ce urmează „GDPR”), în concret, în scopul asigurării accesului persoanei vizate la produsele comercializate pe Platforma https://www.alevia.com.ro/și al încheierii vânzării la distanță;
 • prelucrarea este efectuată în temeiul consimtamântului persoanelor vizate (art. 6, alin. (1), lit. a) din GDPR), în cazul transmiterii de comunicări comerciale și de marketing, respectiv acceptării de cookie-uri altele decât cele necesare (esențiale);
 • prelucrarea este necesară în scopul intereselor legitime urmărite de Operator (art. 6 alin. (1) lit. f) din GDPR), pentru rezolvarea problemelor de orice natură referitoare la conținutul site-ului https://www.alevia.com.ro/ sau produsele oferite de Operator, precum și pentru acțiunile care implică interacțiunea cu platforma online;
 • prelucrarea este necesară în vederea îndeplinirii unei obligațîi legale (spre exeplu, a obligațiilor în materie fiscală) care ii revine Operatorului – art. 6 alin. (1) lit. c) din GDPR.

Datele dumneavoastră personale vor fi prelucrate pentru că Alevia SRL să:

 1. îmbunătățească site-ul și serviciile furnizate prin intermediul acestuia;
 2. determine utilitatea/popularitatea conținutului web prezentat pe site;
 3. trimită notificări tehnice, de asistență sau administrative;
 4. onoreze cererile și să soluționeze sesizările primite din partea utilizatorilor;
 5. faciliteze accesul utilizatorului la serviciile oferite de Operator;
 6. comunice informațiile de interes pentru utilizatorii site-ului;
 7. protejeze drepturile aparținând Operatorului.

5. DURATA PRELUCRĂRII DATELOR CU CARACTER PERSONAL

Datele cu caracter personal prelucrate la nivelul Alevia SRL prin intermediul website-ului https://www.alevia.com.ro/ sunt reținute pe o perioada de timp rezonabilă raportat la scopul prelucrării datelor, în acord cu prevederile legale în materia arhivării de date.

Spre exemplu, în situația în care dețineți calitatea de client al Operatorului, acesta din urmă va prelucra datele dumneavoastră pe întreagă durată a raporturilor contractuale și ulterior încheierii acestora, conform obligațiilor legale care revin în sarcina Alevia SRL. Spre exemplu, în cazul documentelor justificative financiar-contabile, acestea sunt arhivate la nivelul Operatorului conform legii, pe o perioadă de 10 ani de la emiterea acestora.

6. TRANSFERUL DE DATE CU CARACTER PERSONAL

Datele dumneavoastră sunt prelucrate pe teritoriul Uniunii Europene, prin intermediul unor servere interne securizate. Cu toate acestea, prin intermediul plugin-urilor specifice rețelelor sociale (spre exemplu, Facebook, YouTube, Instagram etc.), având calitatea de destinatari terți ai datelor (third-party recipients), este posibil că datele dumneavoastră prelucrate în acest context să fie transferate și în afară Uniunii Europene/ Spațiului Economic European și stocate pe servere din state terțe. În acest sens, Operatorul a implementat o serie de măsuri necesare și adecvate, apte a asigura o prelucrare de date conformă.

Alevia SRL se obligă că datele colectate să fie prelucrate numai în conformitate cu scopurile declarate și să nu facă publică, să vândă, închirieze, licentieze, transfere etc. neautorizat baza de date conțînând informații referitoare la datele persoanelor vizate vreunui terț neimplicat în îndeplinirea scopurilor declarate, cu excepția situației în care transferul/accesarea/vizualizarea etc. este cerut/a de către organele abilitate, în cazurile prevăzute de reglementările în vigoare la dată producerii evenimentului.

Este posibil că datele dumneavoastră să fie dezvăluite către alte companii care ne furnizează servicii și acționează în calitate de persoane împuternicite, precum furnizorii care prestează servicii de mententanta website, IT, juridice, curierat etc.

De asemenea, datele dumneavoastră vor putea fi prelucrate și de partenerul nostru care prestează servicii de procesare plăți pentru Alevia SRL. Aceste date sunt prelucrate în vederea efectuării plății aferente comenzii dumneavoastră plasate online.

Aceste entități sunt selectate cu o grijă deosebită pentru a ne asigura că îndeplinesc cerințele specifice în materie de protecție a datelor cu caracter personal. Acestea au o capacitate limitată de a utiliza informațiile dumneavoastră în alte scopuri decât cel de a ne furniza servicii.

În afară dezvăluirilor descrise în prezența Politică de confidențialitate, este posibil să transmitem informații terților cărora consimtiti sau solicitați să efectuăm o asemenea dezvăluire.

Vom prelucra datele în mod sigur, vom aplică și menține măsuri tehnice adecvate pentru a proteja datele personale împotriva distrugerii sau pierderii accidentale sau ilegale, alterare, divulgare sau acces neautorizat, în mod special atunci când procesarea presupune transmiterea datelor printr-o rețea, atât cât și împotriva oricărei alte forme de procesare ilegală. Întrebările legate de securitatea datelor personale pot ți trimise la adresa de email office@alevia.com.ro.

7. LINK-URI, HYPERLINK-URI, SITE-URI TERȚE

Site-ul https://www.alevia.com.ro/ poate conține link-uri către site-uri terțe ce pot colecta, la rândul lor, datele dumneavoastră cu caracter personal, inclusiv prin intermediul cookie-urilor sau altor tehnologii similare.

În cazul conectării la un site web terț, politica de confidențialitate a Alevia SRL nu va fi aplicabilă și în cazul navigării dumneavoastră pe acel site.

8. CARE SUNT DREPTURILE PE CARE LE DETINEȚI ÎN CALITATE DE PERSOANĂ VIZATĂ?

Orice persoană fizică care navighează pe site-ul nostru, în calitate de persoană vizată, are următoarele drepturi în raport cu Alevia SRL, că Operator de date cu caracter personal:

 • Dreptul la acces înseamnă dreptul persoanei vizate de a obține o confirmare din partea Operatorului că acesta prelucrează sau nu datele cu caracter personal care o privesc și, în caz afirmativ, acces la datele respective și la informațîi privind modalitatea în care sunt prelucrate datele;
 • Dreptul la rectificare se referă la corectarea, fără întârzieri nejustificate, a datelor cu caracter personal inexacte prelucrate sau la completarea acestora, în cazul în care sunt incomplete. Acestea pot fi modificate prin transmiterea unui e-mail la adresa: office@alevia.ro;
 • Dreptul la eliminarea datelor/ dreptul la ștergerea („dreptul de a fi uitat”) acestora din baza de date înseamnă dreptul persoanei vizate de a solicită să îi fie șterse datele cu caracter personal, fără întârzieri nejustificate, în cazul în care se aplică unul dintre următoarele motive: acestea nu mai sunt necesare pentru îndeplinirea scopurilor pentru care au fost colectate sau prelucrate, își retrage consimțământul și nu există niciun alt temei juridic pentru prelucrare, se opune prelucrării și nu există motive legitime care să prevaleze, datele cu caracter personal au fost prelucrate ilegal, datele cu caracter personal trebuie șterse pentru respectarea unei obligații legale, datele cu caracter personal au fost colectate în legătură cu oferirea de servicii ale societății informaționale;
 • Dreptul la restricționarea prelucrării poate fi exercitat în cazul în care persoană vizată solicită limitarea prelucrării datelor sale cu caracter personal, caz în care acestea vor fi utilizate strict pentru exercitarea celorlalte drepturi legale ale persoanei vizate, inclusiv pentru a răspunde la orice solicitări/ reclamații din partea acesteia;
 • Dreptul la portabilitate se referă la dreptul de a primi datele personale într-un format structurat, utilizat în mod curent și care poate fi citit automat și la dreptul că aceste date să fie transmise direct altui operator, atunci când prelucrarea are că temei consimțământul sau executarea unui contract și se efectuează prin mijloace automatizate, dacă acest lucru este fezabil din punct de vedere tehnic;
 • Dreptul la opoziție vizează dreptul persoanei vizate de a se opune prelucrării datelor personale atunci când prelucrarea este necesară pentru îndeplinirea unei sarcini care servește unui interes public sau când are în vedere un interes legitim al;
 • Dreptul de a se opune la prelucrarea datelor în baza unor decizii individuale automate se referă la faptul că persoană vizată are dreptul de a nu face obiectul unei decizii bazate exclusiv pe prelucrarea automată, inclusiv crearea de profiluri, care produce efecte juridice care privesc persoană vizată sau o afectează în mod similar într-o măsură semnificativă. Cu toate acestea, nu va fi posibilă exercitarea acestui drept în cazul în care decizia este necesară pentru încheierea sau executarea unui contract între persoană vizată și Alevia SRL, este autorizată de dreptul aplicabil Operatorului, cu condiția să se asigure protecția adecvată a drepturilor, libertăților și intereselor persoanelor vizate sau se bazează pe consimțământul persoanei vizate obținut cu respectarea legislației în vigoare;
 • Dreptul de a se adresa Autorității Naționale de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal. În situația în care persoana vizată consideră că drepturile prevăzute mai sus au fost încălcate, are posibilitatea de a se adresa ANSPDCP prin depunerea unei plângeri.

Datele de contact ale A.N.S.P.D.C.P. sunt următoarele:

Adresa: Mun. București, Sector 1, B-dul G-ral. Gheorghe Magheru nr. 28-30;

Telefon: 0.318.059.211/0.318.059.212;

Fax: 0.318.059.602;

E-mail: anspdcp@dataprotection.ro;

Pagină web: www.dataprotection.ro.

Pentru exercitarea drepturilor prevăzute mai sus persoana vizată se va adresa Alevia SRL prin transmiterea unei solicitări la adresa: Municipiul Fălticeni, Str. ANA IPĂTESCU, Nr. 9, Județ Suceava sau la adresa de corespondență electronică menționată mai sus, în cadrul primei secțiuni a prezenței Politici.

9. DISPOZIȚII FINALE

Cea mai recentă actualizare a acestei Politici de Confidențialitate a fost realizată în luna Decembrie 2023. Ne rezervăm dreptul de a actualiza și modifică periodic această Politică de Confidențialitate, pentru a reflectă orice modificări ale modului în care prelucrăm datele dumneavoastră cu caracter personal sau orice modificări ale cerințelor legale. În cazul oricărei astfel de modificări, vom afișa pe website-urile companiei, versiunea modificată a Politicii de Confidențialitate.

Prevederile Politicii de Confidențialitate se completează cu dispozițiile Politicii de Cookie-uri, ale Politicii de call center, respectiv ale Politicii de abonare la newsletter, prezente pe website-ul https://www.alevia.com.ro/.

POLITICA DE COOKIE-URI

https://www.alevia.com.ro/

1. Politica de cookie-uri

Prezenta politică va informează cu privire la cookie-urile implementate pe website-ul https://www.alevia.com.ro/, aparțînând ALEVIA S.R.L., cu sediul în Municipiul Fălticeni, Str. ANA IPĂTESCU, Nr. 9, Județ Suceava, înregistrată la Registrul Comerțului sub numărul J33/1520/1994, având CUI 6283577.

De fiecare dată când vizitați site-ul https://www.alevia.com.ro/ vom colecta automat următoarele categorii de date cu caracter personal: adresa IP, browser-ul pe care îl folosiți, versiunea browserului și sistemul de operare.

Cookie-urile noastre nu rețîn date cu caracter personal de tipul numelui sau prenumelui dumneavoastră, adresei de e-mail sau detaliilor bancare.

Această politică se completează cu Politica de Confidențialitate, disponibilă pe site-ul https://www.alevia.com.ro/ (denumit în cele ce urmează „Site-ul”), cu privire la protecția datelor personale.

2. Ce sunt cookie-urile?

În vederea funcționarii corespunzătoare, majoritatea website-urilor necesită colectarea unor informații de baza de la utilizatori. Un website va crea anumite fișiere numite Cookie-uri (care sunt, în realitate, fișiere text mici create pe dispozitivele utilizatorilor și folosite pentru a naviga pe pagină respectivă). Aceste Cookie-uri sunt create pentru a permite Site-ului să își recunoască utilizatorii și vizitele subsecvente sau să autorizeze alte site-uri să recunoască acești utilizatori pentru un scop anume definit.

Pentru mai multe informații despre cookies, va invităm să consultați www.allaboutcookies.org.

3. Ce fac cookie-urile?

Cookie-urile îndeplinesc mai multe roluri în scopul de a face experiență navigării pe internet rapidă și interactivă. Spre exemplu, sunt folosite pentru a memora preferințele navigării pe site-ul vizitat, pentru a furniza un conținut conform preferințelor dumneavoastră și pentru a va ajută cu privire la navigarea paginilor.

Refuzarea sau dezactivarea Cookie-urilor nu înseamnă că nu veți mai primi comunicări comerciale în online, ci doar că aceastea nu vor mai putea ține cont de preferințele și interesele dumneavoastră, evidențiate prin comportamentul de navigare.

4. De ce utilizăm cookie-urile?

Cookie-urile plasate pe site-ul https://www.alevia.com.ro/ sunt folosite pentru mai multe scopuri, printre care:

 • funcționarea optimă a platformei noastre online;
 • monitorizarea performanței Site-ului;
 • înregistrarea numărului de utilizatori simultani;
 • analizarea utilizatorilor și comportamentului acestora;
 • analizarea furnizorilor de publicitate.

5. Ce tipuri de cookie-uri există și ce tipuri utilizăm?

Numărul, denumirea, tipul, scopul și durata cookie-urilor plasate pe site-ul https://www.alevia.com.ro/ pot varia.

Vom depune toate diligențele necesare pentru a actualiza periodic Politică noastră de Cookies și de Confidențialitate, în scopul de a va informa în mod corespunzător.

Website-ul nostru folosește două tipuri de Cookie-uri: per sesiune și fixe.

 • Cookie-urile per sesiune sunt fișiere temporare ce rămân în terminalul utilizatorului până la terminarea sesiunii sau închiderea aplicației (browser-ului web). O sesiune începe când utilizatorul accesează un site web sau o aplicație web și se finalizează când utilizatorul părăsește site-ul sau închide fereastră browserului. Cookie-urile per sesiune conțîn informații care sunt stocate într-o locație de memorie temporară, care este ștearsă după încheierea sesiunii. Spre deosebire de alte cookie-uri, cookie-urile de sesiune nu sunt niciodată stocate pe dispozitivul utilizatorului. Prin urmare, ele sunt cunoscute sub denumirea de cookie-uri tranzitorii, cookie-uri nepersistente sau cookie-uri temporare. Cookie-urile pe sesiune nu înregistrează în mod permanent date și nu sunt stocate pe hard disk-ul computerului utilizatorului. Cookie-urile pe sesiune nu oferă Site-ului acces la informațiile și datele din sistemul utilizatorului și nici la informații private despre acesta.
 • Cookie-urile fixe rămân pe terminalul utilizatorului pe o perioada determinată de parametrii cookie-ului sau până sunt șterse manual de către utilizator. Cookie-urile fixe sunt cookie-uri care sunt stocate pe dispozitivul unui utilizator pentru o perioada de timp considerabil mai lungă. Prin urmare, acestea sunt cunoscute și drept cookie-uri permanente. Cookie-urile fixe recunosc utilizatorii și își amintesc setările sau preferințele browserului la vizitele ulterioare și ajută site-urile web să ofere experiențe mai bune pentru utilizatori. Cookie-urile fixe le includ și pe cele plasate de un alt website decât cel pe care îl vizitează utilizatorul la momentul respectiv – cunoscute sub numele de “third party cookies” (cookies plasate de terți) – care pot fi folosite în mod anonim pentru a memora interesele unui utilizator, astfel încât să fie livrată publicitate cât mai relevanță pentru acesta. Cookie-urile de la terți sunt emise de orice parte în afară de site-ul web sau de un domeniu pe care un utilizator îl vizitează direct. O terță parte poate fi reprezentată de un agent de publicitate care furnizează anunțuri direcționate sau de alți furnizori de servicii care ajută operatorii de site-uri web să adauge elemente terțe (de exemplu: chat live, butoane pentru rețelele sociale, element Google Maps etc.) pe site-ul lor.

Pe platforma noastră se regăsesc următoarele module cookie pe care noi și terțele persoane le folosim pe website: Module Cookie Necesare, Module Cookie Performanță, Module Cookie de Targeting, Module Cookie Neclasificate.

 • Cookies necesare ne ajută să facem site-ul utilizabil prin activarea funcțiilor de baza, precum navigarea în pagină și accesul la zonele securizate de pe website. Site-ul nu poate funcționa corespunzător fără acest tip de cookies. Acesta este motivul pentru care ele nu pot fi acceptate sau refuzate de utilizatori.
 • Cookis de performanță rețîn preferințele utilizatorului în ceea ce privește modul de utilizare a Site-ului, astfel încât nu mai este nevoie de setarea lor la fiecare vizitare a site-ului. Acestea nu colectează informații care pot identifica utilizatorii, toate datele fiind anonime. Cookie-urile de performanță sunt folosite doar pentru a îmbunătăți modul în care funcționează Site-ul.
 • Website-ul nostru utilizează, în scop statistic, un instrument de analiză digitală aparțînând Google și anume Google Analytics. Scopul acestei utilizări este îmbunătățirea website-ului, a ofertei comerciale, a metodelor prin care comunicăm cu utilizatorii, precum și a interacțiunii acestora cu Site-ul. Datele colectate prin intermediul Google Analytics pot include următoarele: adresa IP a vizitatorului, dată și ora accesării website-ului, URL-ul de recomandare (site-ul de pe care utilizatorul a fost redirecționat), paginile accesate și traseul de navigare al utilizatorului pe pagină web sau informații despre tipul de browser utilizat (tip, versiune, sistem de operare, etc.) s.a.. Toate datele colectate sunt anonimizate, având în vedere că sunt colectate în scop statistic.
 • Cookies de targetare (sau de reclame) au că scop redirecționarea reclamelor către interesele utilizatorilor, pe baza activității anterioare de navigare pe internet.
 • Cookie-urile neclasificate sunt cookie-uri în curs de clasificare.

Site-ul https://www.alevia.com.ro/utilizează cookies având următoarele caracteristici:

DENUMIRE FURNIZOR SCOP EXPIRARE
_hjAbsoluteSessionInProgress
Necesar
alevia.com.ro Cookie-ul este setat astfel încât Hotjar să poată urmări începutul navigării utilizatorului pentru un număr total de sesiuni. Acesta nu conține nicio informație identificabilă. 30 min
_hjFirstSeen

Necesar

alevia.com.ro Cookie-ul este setat astfel încât Hotjar să poată urmări începutul navigării utilizatorului pentru un număr total de sesiuni. Acesta nu conține nicio informație identificabilă. 30 min
_dc_gtm_UA-11084422-1

Necesar

alevia.com.ro Acest modul cookie este asociat cu site-urile care utilizează Google Tag Manager pentru a încarcă alte scripturi și coduri într-o pagină. În cazul în care este utilizat, acesta poate fi considerat strict necesar, deoarece, fără el, este posibil că alte scripturi să nu funcționeze corect. Finalul numelui este un număr unic care este, de asemenea, un identificator pentru un cont Google Analytics asociat. 54 min
_ga

De performanță

alevia.com.ro Înregistrează un ID unic care este utilizat pentru a genera date statistice despre modul în care utilizatorul folosește site-ul. 1 an și 1 luna
_gid

De performanță

alevia.com.ro Acest modul cookie este setat de Google Analytics. Acesta stochează și actualizează o valoare unică pentru fiecare pagină vizitată și este utilizat pentru a numără și urmări vizionarile de pagini. 1 zi
_ga_KK3CCMNJKH

De performanță

alevia.com.ro Acest modul cookie este utilizat de Google Analytics pentru a păstra starea
sesiunii.
1 an și 1 luna
_ga_963HH2WNRX

De performanță

alevia.com.ro Acest modul cookie este utilizat de Google Analytics pentru a păstra starea sesiunii. 1 an și 1 luna
test_cookie

De targetare

doubleclick.net Determina dacă browserul vizitatorului site-ului web acceptă modulele cookie. 15 min
SRM_B

De targetare

c.bing.com Asigura bună funcționare a site-ulii web. 1 an
SM

De targetare

c.clarity.ms Acesta este un cookie Microsoft MSN 1st party pe care îl folosim pentru a măsură utilizarea site-ului web pentru analiză internă. Per sesiune
_gcl_au

De targetare

alevia.com.ro Folosit de Google AdSense pentru a experimenta eficientă reclamei pe site-urile web care utilizează serviciile lor. 3 luni
MUID

De target

bing.com Acest modul cookie este utilizat pe scară largă de către Microsoft că un identificator unic al utilizatorului. Acesta poate fi setat de scripturile Microsoft încorporate. Se crede pe scară largă că se sincronizează între mai multe domenii Microsoft diferite, permițând urmărirea utilizatorilor. 1 an
MR

De target

c.bing.com Acesta este un cookie Microsoft MSN 1st party pe care îl folosim pentru a măsură utilizarea site-ului web pentru analiză internă. 7 zile
IDE

De target

doubleclick.net Acest modul cookie este setat de Doubleclick și furnizează informații despre modul în care utilizatorul final utilizează site-ul web și despre orice publicitate pe care utilizatorul final ar fi putut să o vadă înainte de a vizită site-ul web respectiv. 1 an
MR

De target

c.clarity.ms Acesta este un cookie Microsoft MSN 1st party pe care îl folosim pentru a măsură utilizarea site-ului web pentru analiză internă. 7 zile
ANONCHK

De target

c.clarity.ms Acest modul cookie furnizează informații despre modul în care utilizatorul final utilizează site-ul web și despre orice publicitate pe care utilizatorul final ar fi putut să o vadă înainte de a vizită site-ul web respectiv. 10 min
MUID

De target

clarity.ms Acest modul cookie este utilizat pe scară largă de către Microsoft că un identificator unic al utilizatorului. Acesta poate fi setat de scripturile Microsoft încorporate. Se crede pe scară largă că se sincronizează între mai multe domenii Microsoft diferite, permițând urmărirea utilizatorilor. 1 an
_fbp

De target

alevia.com.ro Folosit de Meta pentru a livra o serie de produse publicitare, cum ar fi licitațiile în timp real de la agenții de publicitate terțe. 3 luni
CLID

De target

clarity.ms Acest modul cookie este de obicei setat de Dstillery pentru a permite partajarea conținutului media pe rețelele sociale. De asemenea, acesta poate colecta informații despre vizitatorii site-ului web atunci când aceștia folosesc rețelele sociale pentru a partaja conținutul site-ului web din pagină vizitată. 1 an
cookielawinfo-checkbox-necessary

Neclasificat

alevia.com.ro Neclasificat. 1 an
_clsk

Neclasificat

alevia.com.ro Neclasificat. 1 zi
_clck

Neclasificat

alevia.com.ro Neclasificat. 1 an
_hjIncludedInSessionSample_1885719

Neclasificat

alevia.com.ro Neclasificat. 30 min
_hjSession_1885719

Neclasificat

alevia.com.ro Neclasificat. 30 min
mailchimp_landing_site

Neclasificat

alevia.com.ro Neclasificat. 28 zile
_http_accept:image/webp

Neclasificat

alevia.com.ro Neclasificat. Per sesiune
_hjSessionUser_1885719

Neclasificat

alevia.com.ro Neclasificat. 1 an

6. Importanța cookie-urilor

Cookie-urile reprezintă punctul central al funcționarii eficiente a Internetului, ajutând la generarea unei experiențe de navigare prietenoase și adaptate preferințelor și intereselor fiecărui utilizator.

Refuzarea sau dezactivarea cookie-urilor poate face unele site-uri imposibil de folosit.

Refuzarea sau dezactivarea cookie-urilor nu înseamnă că nu veți mai primi publicitate online, ci doar că această nu va mai putea ține cont de preferințele și interesele dumneavoastră evidențiate prin comportamentul de navigare.

Exemple de întrebuințări importante ale cookie-urilor (care nu necesită autentificarea unui utilizator prin intermediul unui cont):

 • Conținut și servicii adaptate preferințelor utilizatorului – categorii de produse și servicii;
 • Oferte adaptate intereselor utilizatorilor – reținerea parolelor;
 • Reținerea filtrelor de protecție a copiilor privind conținutul pe Internet (opțiuni family mode, funcții de safe search);
 • Limitarea frecvenței de difuzare a reclamelor – limitarea numărului de afișări a unei reclame pentru un anumit utilizator pe un site;
 • Furnizarea de publicitate relevanță pentru utilizatori;
 • Măsurarea, optimizarea și caracteristicile de analytics – spre exemplu confirmarea unui anumit nivel de trafic pe un website, ce tip de conținut este vizualizat și modul cum un utilizator ajunge pe un website (ex. prin motoare de căutare, direct, din alte website-uri etc). Website-urile derulează aceste analize ale utilizării lor pentru a îmbunătăți site-urile în beneficiul userilor.

7. Conțin cookie-urile date cu caracter personal?

Cookie-urile în sine nu solicită date cu caracter personal pentru a putea fi utilizate de către Operator în nume propriu și, în cele mai multe cazuri, nu identifica personal utilizatorii de internet. Datele personale prelucrate prin utilizarea Cookie-urilor pot fi colectate doar pentru a facilita anumite funcționalități pentru utilizator. Astfel, datele sunt criptate într-un mod care face imposibil accesul persoanelor neautorizate la ele.

8. Ștergerea cookie-urilor

În general, o aplicație folosită pentru accesarea paginilor web permite salvarea Cookie-urilor pe terminal în mod implicit. Aceste setări pot fi schimbate în așa fel încât administrarea automată a Cookie-urilor să fie blocată de browserul web sau utilizatorul să fie informat de fiecare dată când Cookie-uri sunt trimise către terminalul sau. Informații detaliate despre posibilitățile și modurile de administrare a Cookie-urilor pot fi găsite în zona de setări a aplicației (browser-ului web). Limitarea folosirii Cookie-urilor poate afecta anumite funcționalități ale paginii web.

9. Securitate și probleme legate de securitate

Cookie-urile folosesc formate exclusiv tip text și nu sunt alcătuite din bucăți de cod, motiv pentru care nu pot fi executate, nici nu pot auto-rula. În consecință, nu se pot duplica sau replică pe alte rețele pentru a se rula sau replică din nou.

În general, browserele au integrate setări de confidențialitate care furnizează diferite nivele de acceptare a Cookie-urilor, perioada de valabilitate și ștergere automată după ce utilizatorul a vizitat un anumit Site.

10. Alte aspecte de securitate legate de Cookie-uri

Deoarece protecția identității este foarte valoroasă și reprezintă dreptul fiecărui utilizator de internet, este indicat să se știe ce eventuale probleme pot crea Cookie-urile. Pentru că prin intermediul lor se transmit, în mod constant, în ambele sensuri informații între browser și website, dacă un atacator sau persoană neautorizată intervine în parcursul de transmitere a datelor, informațiile conținute de Cookie pot fi interceptate.

Alte atacuri bazate pe Cookie implică setări greșite ale Cookie-urilor pe servere. Dacă un website nu solicită browserului să folosească doar canale criptate, atacatorii pot folosi această vulnerabilitate pentru a induce în eroare browserele în a trimite informații prin intermediul canalelor nesecurizate. Atacatorii utilizează apoi informațiile în scopuri de a accesa neautorizat anumite Site-uri. Este foarte important să fiți atenți în alegerea metodei celei mai potrivite de protecție a informațiilor personale.

12. Date de contact

Pentru informații suplimentare sau pentru a va exercită drepturile, în calitate de persoană vizată, așa cum ele sunt descrise în Politică de Confidențialitate de pe website-ul nostru, ne puteți contacta în orice moment la următoarea adresa poștală Municipiul Fălticeni, Str. ANA IPĂTESCU, Nr. 9, Județul Suceava sau la adresa de corespondență electronică office@alevia.ro.

* Dacă este necesară o schimbare a prezenței Politici de Cookie-uri, ALEVIA SRL va publica respectivele modificări pentru a asigura o informare corectă și completă a utilizatorilor website-ului și utilizatorilor care interacționează cu acesta.

POLITICA DE CALL CENTER ( POLITICA DE PRELUCRARE A DATELOR CU CARACTER PERSONAL ÎN CONTEXTUL EFECTUĂRII DE APELURI TELEFONICE INBOUND ȘI OUTBOUND)

1. DEFINIȚII

„Date cu caracter personal”: orice informații privind o persoană fizică identificată sau identificabilă. O persoană fizică identificabilă este o persoană care poate fi identificată direct sau indirect, în special prin referire la un element de identificare, cum ar fi: nume, număr de telefon, imagine, voce, date localizare etc.

! Pentru claritate, datele cu caracter personal vizează, în sensul prezenței politici, informații cu privire la clientul sau potențialul client al ALEVIA SRL (denumită în continuare Operatorul), ori partenerul sau colaboratorul Operatorului, implicat în convorbirile telefonice (inbound și/sau outbound) cu personalul din call center-ul Operatorului.

„Prelucrare”: orice operațiune sau set de operațiuni efectuate asupra datelor cu caracter personal sau asupra seturilor de date cu caracter personal, cum ar fi: colectarea, înregistrarea, organizarea, stucturarea, stocarea, adaptarea sau modificarea, extragerea, consultarea, utilizarea, divulgarea prin transmitere, diseminarea sau punerea la dispoziție în orice alt mod, alinierea sau combinarea, restricționarea, ștergerea sau distrugerea.

Notă: Pentru evitarea oricărui dubiu, conversațiile telefonice de la nivelul ALEVIA SRL nu vor fi înregistrate în evidențele Operatorului. Prelucrarea datelor, în contextul efectuării de convorbiri telefonice, se limitează la divulgarea prin transmitere de către persoană vizată a datelor sale către personalul din departamentul de Relații cu clienții.

„Operator”: o persoană fizică sau juridică, autoritate publică, agenție sau alt organism care singur sau împreună cu altele stabilește scopurile și mijloacele de prelucrare a datelor cu caracter personal.

! În privința proceselor de prelucrare descrise în cadrul prezenței politici ALEVIA SRL deține calitatea de operator de date cu caracter personal.

2. DISPOZIȚII GENERALE

Activitățile de call center ale Operatorului al ALEVIA SRL implică o prelucrare a datelor cu caracter personal ce va aparțîn, limitată la simplă cunoaștere a datelor puse la dispoziție de persoană vizată și utilizarea acestora în scopul dictat de persoană vizată și care se poate referi la (nelimitativ, strict exemplificativ: plasarea unei comenzi, furnizarea unor informații relative la comandă sau produsele disponibile pe website-ul Operatorului, comunicarea intenției de retur, depunerea unei sesizări sau reclamații etc.).

ALEVIA SRL oferă garanțiile necesare asupra faptului că prelucrează datele dumneavoastră, în calitate de Operator, numai cu respectarea legislației în materie, prelucrările fiind efectuate doar de personalul Operatorului instruit periodic cu privire la protecția datelor și care respectă politicile interne aplicabile la nivelul ALEVIA SRL.

Prin intermediul prezenței politici, Operatorul va informează în legătură cu prelucrarea datelor dumneavoastră cu caracter personal, realizată în contextul efectuării de apeluri telefonice în scopul confirmării și onorarii comenzilor plasate, soluționării sesizărilor/ reclamațiilor, dar și pentru furnizarea oricăror informații care va sunt necesare în legătură cu produsele prezentate pe website-ul https://www.alevia.com.ro/.

Prezenta Politică se raportează doar la datele dumneavoastră cu caracter personal pe care noi și/ sau colaboratorii noștri (de ex. curieri, livratori etc.) le prelucrăm în contextul efectuării de apeluri telefonice.

! Pentru claritate, Politica de call center descrie măsurile de securitate și modalitățile de prelucrare a datelor efectuate la nivelul departamentului de call center din cadrul Operatorului ALEVIA SRL.

3. CE CATEGORII DE DATE CU CARACTER PERSONAL PRELUCRĂM ÎN CADRUL ACTIVITĂȚILOr DE CALL CENTER?

În momentul în care intrați în legătură telefonică cu personalul nostru din call center sunt prelucrate în mod automat, că date cu caracter personal, atât vocea dumneavoastră, cât și numărul de telefon, dar și alte categorii de date personale pe care ni le punteti la dispoziție în contextul convorbirilor telefonice și care se pot referi la: nume și prenume, adresa de e-mail, adresa de livrare a produsului, cont bancar (pentru returnarea sumelor), după caz etc.

Convorbirile telefonice nu sunt înregistrate la nivelul Operatorului.

Operatorul își rezervă dreptul de a va solicită informații suplimentare, însoțite de documente doveditoare, prin intermediul e-mailului, tipărite sau în orice alt mod considerat oportun pentru acesta, dacă această nevoie va reieși că urmare a discuției telefonice cu operatorii ALEVIA SRL.

4. CUM PRELUCRĂM DATELE PERSONALE ÎN CADRUL ACTIVITĂȚILOr DE CALL CENTER?

Apelurile telefonice gestionate de personalul din call center se pot realiza în două direcții (inbound și outbound), astfel:

 • dumneavoastră efectuați un apel către call center;
 • sunteți contactat de operatorii noștri, în situația în care ați efectuat o comandă de produse, pentru că această să fie confirmată, dacă este cazul;
 • dumneavoastră contactați operatorii noștri pentru oferirea de asistență în plasarea unei comenzi;
 • dumneavoastră ați încercat să ne contactați anterior prin orice modalitate, via e-mail sau telefonic, iar personalul din call center revine prin apel telefonic către dumneavoastră la numărul de contact comunicat;
 • operatorii noștri va contactează pe dumneavoastră, în calitate de persoană vizată, respectiv de reprezentant legal/ persoană de contact al/a unei companii entitate juridică, în baza consimtamântului expres și prealabil, în vederea prezentării ofertelor și produselor Operatorului, însă doar dacă este cazul.

5. ÎN CE SCOPURI PRELUCRĂM DATELE DUMNEAVOASTRĂ CU CARACTER PERSONAL?

Operatorul prelucrează datele furnizate în contextul apelurilor telefonice în următoarele scopuri:

 • pentru confirmarea comenzilor plasate;
 • pentru asistență în procesul de plasare a comenzilor, în măsură în care se optează pentru o astfel de modalitate de comandă;
 • pentru oferirea de informații suplimentare;
 • pentru a putea soluționa reclamațiile/ sesizările dumneavoastră.

6. TEMEIUL PRELUCRĂRII DATELOR CU CARACTER PERSONAL

Operatorul ALEVIA SRL prelucrează datele dumneavoastră cu caracter personal în contextul convorbirilor telefonice în baza următoarelor temeiuri legale:

· Art. 6, alin. (1), lit. b) din Regulamentul General privind Protecția Datelor (GDPR), care prevede că: “prelucrarea este legală numai dacă și în măsură în care (…) prelucrarea este necesară pentru executarea unui contract la care persoană vizată este parte sau pentru a face demersuri la cererea persoanei vizate înainte de încheierea unui contract.” În baza acestui temei va putem prelucra datele personale în scopul preluării, înregistrării sau confirmării și onorarii comenzilor dumneavoastră.

· În baza interesului legitim al Operatorului, prevăzut la art. 6, alin. (1), lit. f) din GDPR, conform căruia: “prelucrarea este legală numai dacă și în măsură în care (…) prelucrarea este necesară în scopul intereselor legitime urmărite de operator sau de o parte terță, cu excepția cazului în care prevalează intersele sau drepturile și libertățile fundamentale ale persoanei vizate, care necesită protejarea datelor cu caracter personal, în special atunci când persoană vizată este un copil.” Interesul legitim al Operatorului se poate referi la soluționarea sesizărilor primite din partea dumneavoastră, dar și la oferirea de informații suplimentare în legătură cu modalitățile de livrare a produselor, cu procedura de retur al produselor, specificațiile produsului etc.

7. PERIOADA DE RETENȚIE A DATELOR CU CARACTER PERSONAL

ALEVIA SRL nu înregistrează apelurile telefonice recepționate sau efectuate, astfel că la nivelul Operatorului conversațiile cu dumneavoastră nu vor fi păstrate.

Datele pe care le puneți la dispoziția Operatorului vor putra fi prelucrate pentru o perioada de timp necesară îndeplinirii scopului pentru care acestea au fost colectate, în funcție de tipologia acestora. Spre exemplu, datele necesare pentru facturare și care sunt puse la dispoziție telefonic vor fi păstrate în acord cu prevederile legale specifice materiei financiar-contabile, putând fi reținute pentru 10 ani de la momentul colectării.

Orice alte tipolgii de date pentru care nu există un termen legal de păstrare vor fi reținute la nivelul ALEVIA SRL pentru o perioada rezonabilă, însă cel târziu la expirarea termenului general de prescripție de 3 ani acestea vor fi eliminate din sistemele Operatorului.

8. MODALITATEA DE PRELUCRARE A DATELOR PERSONALE

Datele dumneavoastră vor fi prelucrate în medii sigure, la nivelul platformelor și sistemelor specifice activităților de call center și/ sau pe dispozitive electronice securizate, utilizate la nivelul Operatorului, fără că aceste convorbiri să fie înregistrate.

9. TANSFERUL DE DATE CU CARACTER PERSONAL

Datele dumneavoastră sunt prelucrate pe teritoriul Uniunii Europene, prin intermediul unor servere interne securizate.

Operatorul se obligă că datele colectate să fie prelucrate numai în conformitate cu scopurile declarate și să nu facă publică, să vândă, închirieze, licentieze, transfere etc. neautorizat baza de date conțînând informații referitoare la datele dumneavoastră vreunui terț neimplicat în îndeplinirea scopurilor declarate, cu excepția situației în care transferul/ accesarea/ vizualizarea/ etc. este cerut/ a de către organele abilitate, în cazurile prevăzute de reglementările in vigoare la dată producerii evenimentului.

10. DREPTURILE DUMNEAVOASTRĂ, ÎN CALITATE DE PERSOANĂ VIZATĂ

În raport cu Operatorul de date ALEVIA SRL dispuneți, în calitate de persoană vizată, de următoarele drepturi în legătură cu datele dumneavoastră cu caracter personal, prelucrate în contextul apelurilor telefonice:

 • Dreptul la acces înseamnă dreptul persoanei vizate de a obține o confirmare din partea Operatorului că acesta prelucrează sau nu datele cu caracter personal care o privesc și, în caz afirmativ, acces la datele respective și la informațîi privind modalitatea în care sunt prelucrate datele.

! Notă: Operatorul poate solicită informațîi suplimentare necesare pentru a confirmă identitatea persoanei vizate înainte de a permite accesul acesteia la datele cu caracter personal sau de a acționa în legătură cu exercitarea drepturilor menționate în cuprinsul acestei secțiuni.

 • Dreptul la rectificare se referă la corectarea, fără întârzieri nejustificate, a datelor cu caracter personal inexacte prelucrate sau la completarea acestora, în cazul în care sunt incomplete. Acestea pot fi modificate prin transmiterea unui e-mail la adresa office@alevia.com.ro.
 • Dreptul la eliminarea datelor/ dreptul la ștergerea acestora din baza de date înseamnă dreptul persoanei vizate de a solicită să îi fie șterse datele cu caracter personal, fără întârzieri nejustificate, în cazul în care se aplică unul dintre următoarele motive: acestea nu mai sunt necesare pentru îndeplinirea scopurilor pentru care au fost colectate sau prelucrate; persoană vizată își retrage consimțământul și nu există niciun alt temei juridic pentru prelucrare; persoană vizată se opune prelucrării și nu există motive legitime care să prevaleze; datele cu caracter personal au fost prelucrate ilegal; datele cu caracter personal trebuie șterse pentru respectarea unei obligațîi legale; datele cu caracter personal au fost colectate în legătură cu oferirea de servicii ale societății informaționale.
 • Dreptul la restricționarea prelucrării poate fi exercitat în cazul în care persoană vizată solicită limitarea prelucrării datelor sale cu caracter personal, caz în care acestea vor fi utilizate strict pentru exercitarea celorlalte drepturi legale ale persoanei vizate, inclusiv pentru a răspunde la orice solicitări/ reclamațîi din partea acesteia.
 • Dreptul la portabilitate se referă la dreptul de a primi datele personale într-un format structurat, utilizat în mod curent și care poate fi citit automat și la dreptul că aceste date să fie transmise direct altui operator, atunci când prelucrarea are că temei consimțământul sau executarea unui contract și se efectuează prin mijloace automatizate, dacă acest lucru este fezabil din punct de vedere tehnic.
 • Dreptul la opoziție vizează dreptul persoanei vizate de a se opune prelucrării datelor personale atunci când prelucrarea este necesară pentru îndeplinirea unei sarcini care servește unui interes public sau când are în vedere un interes legitim al Operatorului.
 • Dreptul de a se opune la prelucrarea datelor în baza unor decizii individuale automate se referă la faptul că persoană vizată are dreptul de a nu face obiectul unei decizii bazate exclusiv pe prelucrarea automată, inclusiv crearea de profiluri, care produce efecte juridice care privesc persoană vizată sau o afectează în mod similar într-o măsură semnificativă. Cu toate acestea, nu va fi posibilă exercitarea acestui drept în cazul în care decizia este necesară pentru încheierea sau executarea unui contract între persoană vizată și Operatorul, este autorizată de dreptul aplicabil Operatorului, cu condiția să se asigure protecția adecvată a drepturilor, libertăților și intereselor persoanelor vizate sau se bazează pe consimțământul persoanei vizate obținut cu respectarea legislației în vigoare.

! Notă: Va rugăm să aveți în vedere faptul că, în cazuri justificate, Operatorului îi este permis prin lege să refuze să acționeze potrivit solicitărilor dumneavoastră, caz în care acesta va oferi argumente scrise cu privire la acest refuz.

 • Dreptul de a se adresa Autorității Naționale de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal (ANSPDCP). În situația în care persoană vizată consideră că drepturile prevăzute mai sus au fost încălcate, are posibilitatea de a se adresa ANSPDCP prin depunerea unei plângeri.

Datele de contact ale ANSPDCP sunt următoarele:

Adresa: Mun. București, Sector 1, B-dul G-ral. Gheorghe Magheru 28-30, cod poștal 010336;

Telefon: +40.318.059.211/+40.318.059.212;

Fax: +40.318.059.602;

E-mail: anspdcp@dataprotection.ro;

Pagină web: www.dataprotection.ro.

Pentru exercitarea drepturilor prevăzute mai sus persoană vizată se va adresa Operatorului prin transmiterea unei solicitări la adresa: Municipiul Fălticeni, Str. ANA IPĂTESCU, Nr. 9, Județ Suceava, sau la adresa de corespondență electronică office@alevia.com.ro.

De asemenea, în cazul în care există întrebări cu privire la conținutul prezenței politici sau cu privire la datele colectate în contextul activității de call center sunteți invitat să transmiteți o solicitare scrisă la adresele de corespondență/ de e-mail sus – menționate.

Persoanele care transmit astfel de solicitări sunt rugate să precizeze în subiectul e-mailului/ pe plicul de corespondență informațîi precum “protecția datelor”, “GDPR” sau “date personale”, în acest mod existând garanția că solicitările vor fi tratate cu prioritate.

În calitate de persoană vizată veți primi un răspuns la solicitarea dumneavoastră într-un termen de 30 de zile de la primirea solicitării, o extindere a acestui termen putând opera numai în situații excepționale. În aceste cazuri veți fi informat în mod corespunzător cu privire la acest termen.

Prezența Politică de call center se completează cu prevederile Politicii de confidențialitate, disponibilă pe pagină web a Operatorului.

ALEVIA S.R.L.

POLITICA DE ABONARE LA NEWSLETTER

https://www.alevia.com.ro/

Pentru a beneficia de avantajele pe care le implică abonarea la newsletter-ul nostru te invităm să bifezi căsuța aferentă acestei opțiuni, disponibilă în subsolul paginii noastre, precum și la nivelul formularului de plasare a unei comezi de pe website. Bifarea căsuței cu textul „Sunt de acord cu prelucrarea adresei de e-mail pentru a primi comunicări sub formă de Newsletter din partea Alevia, în acord cu Politică de abonare la newsletter.” echivalează cu citirea și înțelegerea prezentului document, dar și cu oferirea acordului tău liber exprimat pentru prelucrarea adresei de e-mail în scop de marketing direct, Operatorul trimițând astfel de comunicări numai persoanelor care au optat în acest sens.

Pentru a se asigura că transmiterea de mesaje comerciale și de marketing se realizează cu respectarea normelor privind protecția datelor, dar și pentru a asigura o protecție suplimentară a datelor astfel prelucrate, Operatorul a implementat următoarea modalitate de abonare la newsletter: se va completă căsuța destinată adresei de e-mail și se va bifa căsuța corespunzătoare acordului de primire a comunicărilor din cadrul formuarului pentru abonare, având textul de mai sus, urmând a se confirmă abonarea prin apăsarea butonului „Abonare”. Abonarea la newsletter-ul nostru implică prelucrarea, că dată cu caracter personal, a adresei de e-mail.

Toate procesele de prelucrare a datelor efectuate în scopul transmiterii de informații specifice activității de marketing a Operatorului respectă regulile descrise în Politică de Confidențialitate a Site-ului nostru.

Abonarea la newsletter poate fi realizată prin simplă accesare a opțiunii ,,Află noutățile Alevia și sfaturile specialiștilor noștri” din subsolul platformei noastre, abonarea nefiind condiționată de plata unei taxe în acest sens. De asemenea, opțiunea de abonare la newsletter este disponibilă și în cadrul formularului de plasare comandă. Primirea de mesaje comerciale și de marketing din partea Operatorului este gratuită. Conținutul comunicărilor comerciale, de marketing și informative se va trimite pe adresa de e-mail furnizată în acest scop de către utilizator, cu condiția că această să fie corect introdusă. ALEVIA S.R.L. nu își asumă nicio responsabilitate pentru corectitudinea informațiilor furnizate de către utilizatori (spre ex., adresa de e-mail).

Newsletter-ul nostru poate conține informații cu privire la:

 • cele mai recente campanii, oferte și promoții ale Operatorului;
 • activitatea recentă a acestuia;
 • modificări și noutăți privind diferite aspecte ale platformei web și ale ofertelor;
 • recomandări de produse;
 • alte infrormatii de natură comercială și de marketing.

Abonatul are opțiunea de a-și retrage consimțământul pentru transmiterea de comunicări de marketing și a se dezabona în orice moment de la newsletter. Acest lucru se realizează, din punct de vedere practic, prin transmiterea unei solicitări în acest sens la adresa de e-mail: office@alevia.com sau prin accesarea link-ului de dezabonare din footer-ul fiecărui e-mail comercial transmis din partea Operatorului de date. Retragerea consimțământului pentru primirea de mesaje comerciale din partea Operatorului nu afectează procesul de prelucrare a adresei de-mail în scop de marketing direct pe perioada în care consimțământul pentru acest scop de prelucrare a fost oferit în mod valabil.

Ulterior dezabonarii te poți reabona oricând la newsletter-ul nostru, în mod gratuit.

Operatorul nu oferă utilizatorului nicio garanție asupra faptului că serviciul de newsletter va funcționa fără întreruperi sau fără erori și că defecțiunile vor fi remediate într-o perioada de timp adecvată.

ALEVIA S.R.L nu poate fi ținută responsabilă pentru niciun fel de daune, pierderi sau neplăceri cauzate de folosirea serviciului pe care îl pune la dispoziție, contrar prezenței politici și a Termenilor și Condițiilor. Răspunderea folosirii serviciului de newsletter revine în totalitate utilizatorului.

Operatorul își rezervă dreptul de a modifică oricând conținutul prezenței Politici, sens în care te invităm să consultați în mod periodic acest document.

ALEVIA S.R.L