Termeni și Condiții de utilizare a website-ului

Site-ul https://www.alevia.com.ro/ este oferit de ALEVIA S.R.L., cu sediul social în Municipiul Fălticeni, Str. ANA IPĂTESCU, Nr. 9, Județ Suceava, înregistrată la Registrul Comerțului sub numărul J33/1520/1994, având CUI 6283577, denumită în continuare „Vânzătorul”.

Prezențele Termeni și Condiții se aplică vânzărilor de produse prin intermediul platformei online https://www.alevia.com.ro/, deținută de Vânzător.

Navigarea pe site-ul https://www.alevia.com.ro/, urmată de plasarea unei Comenzi echivalează cu citirea, înțelegerea și acceptarea în integralitate a Termenilor de mai jos de către orice Client al Vânzătorului, având calitatea de Consumator.

Vânzătorul își rezervă dreptul de a face modificări în conținutul acestui site, precum și în cadrul prezențelor Termeni și condiții, fără niciun fel de notificare prealabilă a Consumatorilor. În caz de divergență sau neînțelegeri între Vânzător și Client, se vor aplică Termenii și condițiile valabile la momentul plasării Comenzii.

Relația dintre părți este guvernată de următoarele acte normative:

 • OG nr. 21/1992 privind protecția consumatorilor;
 • OUG nr. 58/2022 pentru modificarea și completarea unor acte normative din domeniul protecției consumatorilor.OUG nr. 34/2014 privind drepturile consumatorilor în cadrul contractelor încheiate cu profesioniștii;
 • OUG nr. 140 din 28 decembrie 2021 privind anumite aspecte referitoare la contractele de vânzare de bunuri;
 • OUG nr. 141/2021 privind anumite aspecte referitoare la contractele de furnizare de conținut digital și de servicii digitale;
 • Legea nr. 363/2007 privind combaterea practicilor incorecte ale comercianților în relația cu consumatorii și armonizarea reglementărilor cu legislația europeană privind protecția consumatorilor;
 • Legea 365/2002 privind comerțul electronic;
 • Noul Cod Civil;
 • Noul Cod de Procedura Civilă.

I. Definiții

Pentru o interpretare adecvată a Termenilor și Condițiilor de utilizare a website-ului https://www.alevia.com.ro, precum și a drepturilor și obligațiilor care decurg din acceptarea acestora, următorii termeni vor avea înțelesurile de mai jos:

 • „Campanie” – acțiunea de a expune în scop comercial un număr finit de Produse având un stoc limitat și predefinit, pentru o perioada limitată de timp stabilită de către Vânzător;
 • „Comandă” – un document electronic ce intervine că formă de comunicare între Vânzător și Cumpărător prin care Cumpărătorul transmite Vânzătorului, prin intermediul Site-ului, intenția să de a achiziționa Produsele propuse spre comercializare la nivelul Site-ului;
 • „Comunicări comerciale și de marketing” – orice tip de mesaj trimis de Vânzător (spre exemplu via e-mail/ SMS/ WhatsApp/ telefonic/ mobile push/ webpush etc.) conțînând informații generale și tematice, informații cu privire la produse similare sau complementare cu cele pe care le-ați achiziționat, informații cu privire la oferte sau promoții, informații referitoare la Produsele adăugate în secțiunea “Coș de cumpărături” și alte comunicări comerciale cum ar fi cercetări de piață și sondaje de opinie sau informații relevante privind proprietățile și beneficiile Produselor comercializate prin intermediul Site-ului, precum și detalii privind campaniile/ concursurile organizate de Vânzător în scopul popularizării protofoliului sau de Produse;
 • „Consimțământ” – înseamnă orice manifestare de voință liberă, specifică, informată și lipsită de ambiguitate a persoanei vizate prin care această acceptă, printr-o, declarație sau printr-o acțiune fără echivoc, că datele cu caracter personal care o privesc să fie prelucrate;
 • „Conținut” cuprinde următoarele elemente:
 1. conținutul oricărui buletin informativ sau e-mail trimis Consumatorilor de către Vânzător prin mijloace electronice și/ sau orice alt mijloc de comunicare disponibil;
 2. date referitore la Vânzător;
 3. informații legate de Produsele/ serviciile și/sau prețurile practicate de Vânzător într-o anumită perioada;
 4. orice informație comunicată prin orice mijloc de către un angajat/ colaborator al Vânzătorului către Client, conform informațiilor de contactare specificate;
 5. toate informațiile de pe Site care pot fi vizitate, vizualizate sau altfel accesate prin utilizarea unui echipament numeric.
 • „Contract” – conform definiției cuprinse în OUG nr. 34 din 4 iunie 2014 privind drepturile consumatorilor în cadrul contractelor încheiate cu profesioniștii, precum și pentru modificarea și completarea unor acte normative, astfel cum această a transpus Directiva 2011/83/UE privind drepturile consumatorilor: orice contract încheiat între profesionist și consumator în cadrul unui sistem de vânzări sau de prestare de servicii la distanță organizat, fără prezența fizică simultană a profesionistului și a consumatorului, cu utilizarea exclusivă a unuia sau a mai multor mijloace de comunicare la distanță, până la și inclusiv în momentul în care este încheiat contractul;
 • „Coș de cumpărături” – secțiune din Site care permite Consumatorului să adauge în coșul de cumpărături Produse pe care dorește să le achiziționeze la momentul adaugarii efective a acestora sau la un moment ulterior;
 • „Client”/ „Consumator”– orice utilizator care accesează Site-ul, interacționează cu acesta sau lansează o comandă de Produse prin intermediul sau;
 • „Date cu caracter personal” – orice informație privind o persoană fizică identificată sau identificabilă (“persoană vizată”). Acestea se pot referi la: nume și prenume, adresa de domiciliu/ reședința, adresa de e-mail, numărul de telefon, date cont bancar etc.;
 • „Document” – prezențele Termeni și Condiții;
 • „Furnizor de piață online” – orice profesionist care pune la dispoziția consumatorilor o piață online;
 • „Întrebare” – formulă de adresare către Vânzător cu scopul de a obține informații despre Produsele disponibile pe Site. Astfel de întrebări sunt transmise, în genere, prin intermediul Formularului de Contact disponibil pe Site, respectiv prin efectuarea de apeluri telefonice către Vânzător sau prin transmiterea unui e-mail în acest sens;
 • „Oferta” – oferta de Produse, la prețuri speciale promoționale, pusă la dispoziția Consumatorilor de către Vânzător prin intermediul Site-ului;
 • „Operator de date cu caracter personal” – înseamnă persoană fizică sau juridică, autoritatea publică, agenția sau alt organism care, singur sau împreună cu altele, stabilește scopurile și mijloacele de prelucrare a datelor cu caracter personal;

Notă! În sensul prezentului Document, calitatea de operator de date este deținută de Vânzător. Pentru mai multe detalii privind protecția datelor personale, Consumatorul este invitat să consulte Politicile GDPR disponibile la nivelul website-ului.

 • „Piață online” – un serviciu care utilizează software, inclusiv un site de internet sau o parte a unui site de internet sau o aplicație gestionată de către comerciant sau în numele acestuia, care le permite consumatorilor să încheie contracte la distanță cu alți comercianți sau consumatori;
 • „Prelucrare de date” – orice operațiune/ set de operațiuni asupra datelor cu caracter personal (cu sau fără utilizarea de mijloace automatizate), respectiv colectarea, înregistrarea, organizarea, structurarea, stocarea, adaptarea, modificarea, extragerea, consultarea, utilizarea, divulgarea, diseminarea, punerea la dispoziție, alinierea, combinarea, restricționarea, ștergerea, distrugerea etc. (reprezentând orice fel de operațiune în legătură cu datele personale);
 • „Vânzător” – societatea ALEVIA S.R.L., având datele de identificare de mai sus;
 • „Produs” – Produsul pus la dispoziția Consumatorului de către Vânzător prin intermediul Site-ului. Potrivit OUG nr. 58/2022, produs înseamnă orice bun sau serviciu, inclusiv bunuri imobile, servicii digitale și conținut digital, precum și drepturi și obligații;
 • „Răspuns” – informație scrisă/ verbală care este transmisă Consumatorului care a adresat o Întrebare prin intermediul Site-ului/ telefonic/ prin e-mail;
 • „Serviciu” – serviciul de comerț electronic condus exclusiv pe porțiunile publice disponibile ale Site-ului, în sensul acordării posibilității Consumatorului să contracteze Serviciile prezentate folosind mijloace exclusiv electronice; în concret, serviciul constă în achiziționarea Produselor, în urmă plasării comenzii de către Client;
 • „Tranzacție” – încasarea sau rambursarea unei sume rezultată din vânzarea, respectiv cumpărarea unui Produs;
 • „Website”, „Platforma online” sau „Site” – website-ul https://www.alevia.com.ro.

II. Politica generală

1. Serviciul

Acest Document stabilește Termenii și Condițiile de utilizare ale Site-ului/Conținutului de către Consumator, în cazul în care acesta nu dispune de un alt acord de utilizare valid, încheiat între Vânzător și acesta.

Va rugăm să parcurgeți cu atenție acest Document pentru a preîntâmpina eventuale consecințe nedorite/ neplăcute, ce pot fi apreciate de către dumneavoastră că având un impact negativ asupra datelor sale și/sau informațiilor furnizate Vânzătorului.

1.1. Folosirea, inclusiv, dar nelimitandu-se la accesarea, vizitarea și vizualizarea, Conținutului/ Serviciului implică aderarea Consumatorului la prezențele Termeni și Condiții, în afară situației în care Conținutul respectiv nu are condiții de folosire distinct formulate. Optând pentru plasarea unei Comenzi, Clientul se obligă să furnizeze corect: numele, adresa, numărul de telefon, adresa de e-mail și alte informații necesare în vederea operării Comenzilor plasate. Clientul se obligă să monitorizeze permanent Termenii și Condițiile care pot fi actualizate, modificate și completate. În cazul unor neînțelegeri, se aplică Termenii și Condițiile valabile la momentul plasării Comenzii și notificării Clientului în scris de către ALEVIA SRL.

1.2. Accesul la serviciu se poate realiza prin accesarea Site-ului, respectiv prin efectarea de apeluri telefonice la numerele indicate pe Website sau prin transmiterea unui e-mail în acest sens. Dacă plasați o Comandă de Produse pe Website sunteți responsabil pentru toate acțiunile care decurg din plasarea acesteia. Informațiile pe care le transmiteți în contextul plasării unei Comenzi trebuie să fie corecte, reale și complete.

1.3. Prin folosirea Site-ului/ Conținutului/ Serviciului, Consumatorul este singurul responsabil pentru toate activitățile care decurg din utilizarea acestuia. De asemenea, acesta răspunde pentru orice daune materiale, intelectuale, electronice sau de orice altă natură produse Site-ului/ Conținutului/ Serviciului, Vânzătorului sau oricărui terț ori partener cu care ALEVIA SRL are încheiate contracte, în conformitate cu legislația națională în vigoare.

1.4. În cazul în care Consumatorul nu este de acord și/sau nu acceptă și/sau își revoca acceptul dat pentru prezentul Document, acesta renunta la: accesul la Serviciu, alte Servicii/Produse oferite prin intermediul Site-ului, primirea buletinelor informative și/sau comunicărilor din partea Vânzătorului de orice natură (electronic, telefonic etc.), fără nicio garanție ulterioară din partea ALEVIA SRL.

1.5. Consumatorul poate reveni în orice moment asupra deciziei sale de a fi de acord și/sau a acceptă Documentul, sub formă în care acesta va fi disponibil în acel moment.

1.6. Pentru a-și exercită dreptul prevăzut la art 1.4, acesta poate să contacteze ALEVIA SRL prin transmiterea unui e-mail pe adresa office@alevia.com.ro cu precizarea motivelor și/sau solicitărilor de realizare a modificărilor intervenite.

1.7. Consumatorul nu poate să revoce acordul exprimat în favoarea Documentului pe perioada derulării unui Contract sau până în momentul în care acesta nu va achita contravaloarea tuturor Contractelor neonorate față de ALEVIA SRL.

1.8. În cazul în care Clientul a achitat contravaloarea tuturor Contractelor neonorate față de Vânzător și își revoca acordul exprimat în favoarea Documentului pe perioada derulării unei Comenzi, ALEVIA SRL va anula Comandă acestuia fără nicio obligație ulterioară a vreunei părți față de cealaltă sau fără că vreo parte să poată să pretindă celeilalte daune-interese.

1.9. Consumatorul, în conformitate cu dispozițiile legale privind protecția datelor cu caracter personal, are dreptul de a solicită ștergerea datelor sale personale prelucrate de către Vânzător, sub rezervă dispozițiilor legale aplicabile în materie de arhivare și contabilitate ce pot impune termene specifice de păstrare a datelor (spre exemplu în cazul documentelor fiscale), în baza contractului agreat de părți. În acest sens consumatorul poate transmite solicitarea de șterge a datelor la adresa de e-mail: office@alevia.com.ro.

1.10. În situația în care Consumatorul nu dorește să mai primească newslettere/alerte și/sau comunicări efectuate în scop de marketing și publicitate/ promoțional prin intermediul oricărui canal de comunicare (electronic, telefonic etc.), acesta poate efectua solicitarea de dezabonare disponibilă în cuprinsul oricărei comunicări transmise via e-mail sau prin trimiterea unei solicitări scrise pe adresa: office@alevia.com.ro.

2. Conținutul

2.1. Tot Conținutul, incluzând dar nelimitandu-se la imagini statice, imagini dinamice, text și/ sau conținut multimedia prezentate pe Site sunt proprietatea intelectuală a ALEVIA SRL, caz în care Conținutul poate fi urmat de titlul de proprietate original și/ sau de orice altă notă cerută de proprietarul de drept al respectivului Conținut, pentru care Vânzătorul deține licență de utilizare și/ sau publicare.

2.2. Consumatorului nu îi este permisă copierea, transferul, modificarea și/ sau alterarea, utilizarea, legarea la, expunerea, includerea oricărui conținut în orice alt context decât cel original intenționat de Vânzător, includerea oricărui conținut în afară Site-ului, îndepărtarea însemnelor care semnifică dreptul de autor al Vânzătorului asupra Conținutului precum și participarea la transferul, vânzarea, distribuția unor materiale realizate prin reproducerea, modificarea sau afișarea Conținutului, decât cu acordul expres al Vânzătorului.

2.3. Orice Conținut la care Consumatorul are și/sau obține acces prin orice mijloc se află sub incidența Documentului în cazul în care conținutul nu este însoțit de un acord de utilizare specific și valid încheiat între Vânzător și acesta, și fără nicio garanție implicit sau expres formulată din partea acestora cu referire la acel Conținut.

2.4. În cazul în care Vânzătorul conferă Consumatorului dreptul de a utiliza sub formă descrisă într-un acord de utilizare distinct, un anumit Conținut, la care acesta din urmă are sau obține acces în urmă acestui acord, acest drept se extinde numai asupra acelui sau acelor Conținuturi definite în acord, numai pe perioada existenței acestuia sau acestor Conținuturi pe Site sau a perioadei definite în acord, conform condițiilor definite în acesta, în cazul în care acestea există și nu reprezintă un angajament contractual din partea ALEVIA SRL pentru respectivul Consumator sau oricare alt terț care are/ obține acces la acest conținut transferat, prin orice mijloc și care ar putea fi sau este prejudiciat în orice mod de pe urmă acestui Conținut, în timpul sau după expirarea acordului de utilizare.

2.5. Niciun Conținut transmis către Consumator, prin orice mijloc de comunicare (electronic, telefonic etc.) sau dobândit de acesta prin accesare, vizitare și/ sau vizualizare nu constituie o obligație contractuală din partea ALEVIA SRL și/sau al angajatului Vânzătorului care a mijlocit transferul de conținut, în cazul în care această există, față de respectivul Conținut.

2.6. Orice utilizare a Conținutului în alte scopuri decât cele permise expres prin Document sau de acordul de utilizare care îl însoțește, în cazul în care acesta există, este interzisă.

2.7. Consumatorul răspunde pentru orice daune intelectuale produse Site-ului, Conținutului, sau oricărui terț cu care Vânzătorul are încheiate contracte, în conformitate cu legislația națională în vigoare.

3. Contact

3.1. ALEVIA SRL publică pe Site datele complete și corecte de identificare și contactare a să de către Consumator.

3.2. Prin utilizarea formularului de contact, respectiv al altor formulare disponibile pe Site sau al Serviciului prezent pe Site, Consumatorul permite Vânzătorului să îl contacteze prin orice mijloc disponibil, incluzând și mijloace electronice.

3.3. Completarea parțială sau integrală a formularului de contact/ altor formulare de pe Website și trimiterea acestuia/ acestora nu reprezintă în niciun fel un angajament din partea Vânzătorului de a contacta Consumatorul.

3.4. Accesarea Website-ului, folosirea informațiilor prezentate în cadrul acestuia, vizitarea paginilor sau trimiterea de e-mail-uri, efectuarea de apeluri telefonice sau trimiterea de notificări adresate ALEVIA SRL se realizează în mod electronic, telefonic, sau orice alt mod de comunicare disponibil Consumatorului și Vânzătorului, considerându-se astfel că acesta consimte la primirea notificărilor din partea ALEVIA SRL în modalitate electronică și/sau telefonică, incluzând și comunicări prin e-mail sau prin anunțuri pe Site.

3.5. ALEVIA SRL își rezervă dreptul de a nu răspunde tuturor solicitărilor de orice natură, primite prin orice mijloc de comunicare.

3.6. Consumatorul declara expres că datele de contact furnizate îi aparțîn (adresa de e-mail, număr de telefon, adresa de livrare, nume și prenume) și că vor putea fi folosite de către Vânzător în comunicările acestora cu acesta.

4. Politică de vânzare online

4.1. Accesul la Produsele disponibile pe Site este permis oricărui Consumator, fără a fi condiționat de crearea unui cont.

4.2. Pentru a i se permite accesul la Produse, Consumatorul va trebui să accepte prevederile Documentului.

4.3. ALEVIA SRL poate limita accesul Consumatorului la Produse, în funcție de comportamentul sau anterior.

4.4. În situația în care se descoperă accese de acest gen, ALEVIA SRL își rezervă dreptul de a anula sau a suspendă accesul Clientului la Conținut sau Serviciu.

4.5. Comunicarea cu Vânzătorul se poate realiza prin interacțiunea directă cu acesta, telefonic, prin e-mail sau prin adresa menționată la secțiunea “Contact” din Site. Vânzătorul are libertatea de a gestiona informațiile primite fără a fi nevoit să aducă justificări pentru această.

4.6. Vânzătorul poate refuză o Comandă în urmă unei notificări prealabile adresate Consumatorului, fără a există obligații între părți și fără că o parte să poată pretinde daune, pentru următoarele situații:

 • Furnizarea de date incomplete sau incorecte de către Consumator;
 • Activitatea Consumatorului poate produce daune Site-ului https://www.alevia.com.ro/;
 • Consumatorul folosește Serviciul într-un mod neconform uzanțelor și bunei – credințe sau își exerciata drepturile în scopul de a vatămă sau păgubi Vânzătorul într-un mod excesiv și nerezonabil, cu rea-credință;
 • Livrări consecutiv eșuate din culpă Consumatorului.

4.7. Vânzătorul poate publică pe Site informații despre Produse și/sau promoții practicate de către acesta într-o anumită perioada de timp și în limita stocului disponibil.

4.8. Pentru comandarea unui Produs se va accesa oferta dorită. În acest sens se vor completă în mod corect și complet câmpurile aferente formularului de comandă cu date reale și actualizate. Se va alege modalitatea de plata (ramburs [numerar la livrare]/ prin card bancar). Ulterior, se va bifa căsuța aferentă acceptării Documentului și se va apasă butonul „PLASEAZĂ COMANDĂ”. După finalizarea și plasarea cu succes a Comenzii, Clientul va primi un mesaj de confirmare cu detaliile Comenzii, detalii care pot fi regăsite și în secțiunea „ISTORIC COMENZI” din contul de utilizator de pe Site.

4.9. Prin plasarea unei comenzi telefonice sau prin intermediul Site-ului, datele Consumatorilor vor fi supuse unor procese de prelucrare. Aceste date vor fi folosite excusiv în relația dintre Vânzător și Consumator pentru înregistrarea, procesarea și prelucrarea Comenzii, dar și pentru soluționarea reclamațiilor ulterioare și furnizarea de informații necesare în legătură cu Produsele/ Comenzile plasate. Acestor prelucrări de date efectuate de ALEVIA SRL le sunt aplicabile prevederile Politicii de Confidențialitate disponibile pe Site.

4.10. Produsele achiziționate prin intermediul Site-ului sunt destinate exclusiv uzului personal al Consumatorului.

4.11. Vânzătorul poate limita capacitatea de achizionare a unor produse sau servicii disponibile pe Site la un moment dat, unuia sau mai multor Consumatori, pe motive întemeiate.

4.12. Toate tarifele aferente produselor sau serviciilor prezentate pe site sunt exprimate în lei (RON) și includ TVA.

4.13. În cazul în care Clientul face o precomandă, în situația în care un Produs nu este pe stoc, acesta înțelege că Vânzătorul poate livra Produsul când îl va avea din nou pe stoc, dar nu mai târziu de 12 luni.

4.14.. Plata Produselor va fi efectuată în modalitatea ramburs, la momentul livrării sau prin card bancar, prin intermediul procesatorului de plăti NETOPIA PAYMENTS.

5. Valabilitatea ofertelor

5.1. ALEVIA SRL își rezervă dreptul de a modifică prețurile practicate pentru Produsele disponibile pe Site fără notificarea în prealabil a Consumatorului. Cu toate astea, prețul afișat pe Site la momentul plasării Comenzii nu se va modifică, acesta fiind ferm.

5.2. Prețul de achiziție al Produselor promoționale este cel din momentul emiterii Comenzii, în limita stocului disponibil sau al perioadei promoționale, în cazul în care această este definită.

5.3. Prețul de achiziție al produselor dintr-o Comandă emisă nu se poate modifică la un moment ulterior emiterii acesteia decât cu acordul părților.

5.4. Prețul de achiziție al Produselor dintr-un Contract onorat nu se poate modifică.

5.5. Clientul poate renunta la Produsele achiziționate prin Comandă numai în perioada de timp cuprinsă între emiterea Comenzii și transformarea acesteia în Contract. De asemenea, acesta își poate exercită dreptul de a se retrage din contract, fără justificare, returnand produsul în termen de 14 zile calendaristice de la intrarea în posesia acestuia, după cum va fi detaliat mai jos în cadrul secțiunii relative la retragerea din contract.

6. Comandă online

6.1. Consumatorul poate efectua Comenzi de Produse comercializate la un moment dat prin intermediul Site-ului.

6.2. Prin finalizarea Comenzii Consumatorul consimte că toate datele furnizate de acesta, necesare procesului de cumpărare, sunt corecte, complete și adevărate la dată plasării Comenzii.

6.3. Prin finalizarea comenzii Clientul consimte că Vânzătorul îl poate contacta în următoarele scopuri / situațîi, prin orice mijloc disponibil / agreat de aceștia, în funcție de scop/situație:

 • Validarea disponibilitățîi produselor și a cantităților achiziționate de Client;
 • Confirmarea comenzii;
 • Validarea de către Client a contravalorii comenzii efectuate;
 • Stabilirea de comun acord a detaliilor de livrare a Produselor.

6.4. Vânzătorul poate denunță automat comandă efectuată fără nicio obligație ulterioară a vreunei părți față de cealaltă sau fără că vreo parte să poată să pretindă celeilalte daune-interese, în următoarele cazuri:

 • datele furnizate de către Client pe Site sunt incomplete sau incorecte;
 • activitatea Consumatorului pe Site poate și/ sau produce daune de orice natură de partea ALEVIA SRL și/ sau partenerilor sau colaboratorilor acestuia.

6.5. Clientul nu poate renunta la o Comandă efectuată, fără o notificare prealabilă în scris/ telefonic, adresată ALEVIA SRL prin modalitățile de contact prevăzute în prezentul Document.

6.6. Din momentul în care Clientul validează contravaloarea Comenzii efectuate și Vânzătorul informează Clientul cu privire la comandă să validată, Comandă acestuia devine Contract la distanță, aplicandu-se astfel definițiile cuprinse în O.G. 34/2014, art. 2, denumit în cuprinsul acestui document Contract, la care se anexează, dar fără a se limita la, prezențele Termeni și Condițîi.

6.7. Detaliile de livrare a produselor incluzând, dar nelimitandu-se la timpul necesar livrării nu constituie o obligație contractuală din partea Vânzătorului, fără că vreo parte să poată să pretindă celeilalte daune-interese, în cazul în care oricare parte poate fi sau este prejudiciată în orice mod de pe urmă încălcării acestora.

6.8. În cazul în care un Client își modifică datele personale, folosind formularele disponibile pe Site, toate contractele în derulare existente la acel moment își păstrează datele definite/acceptate de către Client înainte de momentul modificării.

6.9. Validarea Comenzii și livrarea acesteia se face doar dacă:

 • Datele Clientului sunt complete și corecte;
 • Produsele din comandă Clientului sunt disponibile;
 • Nu există erori în sistem care ar putea genera prețuri greșite (ex.: valoare a prețului zero/Lei).

7. Comandă telefonică

7.1. Consumatorul poate efectua comenzi telefonice, context în care va fi întâmpinat și asistat la telefon de un reprezentant al Vânzătorului. Termenii și condiitile menționate în acest Document se aplică și în cazul acestor comenzi telefonice, completându-se cu Politică de call center disponibilă pe https://www.alevia.com.ro/.

8. Contract și finalizare

8.1. Livrarea Produselor se face prin curierat iar termenul de livrare este de 3 -5 zile lucrătoare. Pentru comenzile plasate în zile nelucrătoare (sâmbătă, duminică și sărbătorile legale) livrarea produselor disponibile în stocul nostru se va face începând cu prima zi lucrătoare. Termenele de livrare pot varia în funcție de activitatea curierilor și se pot înregistra întârzieri, independente de noi, pe care nu ni le asumăm.

8.2. Condițiile de livrare se completează cu Termenii și Condițiile companiei de curierat, acestea fiind disponibile pe site-urile partenerilor (Urgent Cargus sau FAN Courier). În cazul în care livrarea nu poate fi finalizată din motive care țîn de firma de curierat veți fi anunțați telefonic sau prin e-mail, în termen de 7 zile de la lansarea comenzii. Clientul poate renunta la comandă, fără a avea dreptul de a solicită daune.

8.3. Vânzătorul va include în coletul expediat către Client toate documentele necesare care să ateste achiziționarea Produselor de către acesta.

8.4. ALEVIA SRL va facilita informarea Clientului asupra stadiului de finalizare în care se află Comandă.

8.5. Contractul la care se adaugă documentele care atestă livrarea către Client a Produselor contractate de acesta devine Contract onorat.

8.6. În situația în care un colet care a fost expediat nu este acceptat de către destinatar fără un motiv invocat și fără anunțarea în prealabil prin orice modalitate de contact (telefon sau email), pentru următoarele comenzi plasate singură modalitate de plata disponibilă va fi cea online prin card bancar.

9. Limitarea răspunderii Vânzătorului

9.1. Toate produsele sunt originale iar conținutul site-ului a fost alcătuit în colaborare strânsă cu reprezentanțîi mărcilor care se găsesc pe site sau a furnizorilor autorizați. Alevia SRL nu își asumă responsabilitatea pentru descrierile produselor prezentate în magazinul virtual, acestea fiind identice cu cele puse la dispoziția Societății de către reprezentanții fiecărei mărci. Totuși s-au depus eforturi mari pentru a minimaliza toate greșelile care pot apărea din editarea electronică sau manuală a informațiilor prezentate. De asemenea, imaginile sunt prezentate pe site cu titlu de exemplu, iar produsele livrate pot diferi de imagini în orice mod datorită modificării caracteristicilor, design-ului fără notificare prealabilă de către producători.

9.2. Fiecare Consumator este direct responsabil să efectueze propria evaluare independența a Produselor și Serviciilor menționate pe Site din punct de vedere cantitativ/ calitativ etc..

9.3. Produsele care nu sunt conforme specificațiilor de pe Site prezentate în momentul trimiterii Comenzii se pot returna Vânzătorului, specificând natură lipsei de conformitate.

9.4. Vânzătorul nu își asumă responsabilitatea pentru potențiale programe de tip malware care ar putea să va infecteze computerul sau alte bunuri în urmă accesării sau utilizării acestui Site sau descărcării oricărui material, informațîi, text, imagini video sau audio de pe acesta.

9.5. Vânzătorul nu este răspunzător pentru acoperirea pretențiilor terților, de orice natură, care pot rezultă în relație cu utilizarea, copierea sau falsificarea Site-ului sau a conținutului acestuia sau a oricărui alt Site înrudit, de către terțe persoane, neautorizate de ALEVIA SRL, indiferent dacă această a fost informată, a cunoscut sau ar fi trebuit să cunoască această posibilitate.

9.6. Consumatorii înțeleg și acceptă că, datorită caracteristicilor specifice Internetului și ale Serviciului, administratorul Site-ului nu poate confirmă/garanta identitatea Utilizatorilor și veridicitatea, corectitudinea, validitatea oricăror informațîi sau conținut oferite de aceștia pe Site. În consecință Site-ul nu poate fi tras la răspundere în niciun mod și în nicio măsură cu privire la aceste informații sau orice alte efecte juridice/comerciale derivând din utilizarea lor.

9.7. Vânzătorul nu poate fi ținut responsabil pentru orice fel de prejudiciu (direct, indirect, accidental sau nu etc.) ce rezultă din folosirea sau din incapacitatea de folosire a informației de tip conținut prezentată sau nu pe Site sau pentru orice tip de erori sau omisiuni în prezentarea Conținutului care pot conduce la orice fel de pierderi.

9.8. În cazul în care un Consumator consideră că un Conținut expediat prin orice mijloc de către ALEVIA SRL violează drepturile de copyright sau orice alte drepturi, acesta poate să contacteze pentru detalii Vânzătorul, conform detaliilor de contact, astfel încât acesta să remedieze eventualele încălcări.

9.9. Vânzătorul nu garantează Consumatorului acces pe Site sau la Serviciu și nu îi conferă dreptul de a descarcă sau de a modifică parțial și/sau integral Conținutul, de a reproduce parțial sau integral Conținutul, de a copia, sau de a exploata orice Conținut în orice altă manieră, sau de a transferă vreunui terț orice conținut asupra căruia are și/sau a obținut acces, în baza unui acord de utilizare, fără acordul prealabil scris al Vânzătorului.

9.10. ALEVIA SRL nu răspunde de conținutul, calitatea sau natură altor site-uri la care se ajunge prin legături din conținut, indiferent de natură acestor legături. Pentru respectivele site-uri, răspunderea o poartă, integral, proprietarii acestora.

9.11. Vânzătorul este exonerat de orice vină în cazul utilizării site-urilor și/sau al Conținutului transmis către Consumator prin orice mijloc (electronic, telefonic etc.), prin intermediul site-urilor, e-mail-ului sau al unui angajat al acestuia, atunci când această utilizare a Conținutului poate sau produce pagube de orice natură de partea Consumatorului și/sau oricărui terț implicat în acest transfer de Conținut.

9.12. ALEVIA SRL nu oferă niciun fel de garanții directe sau indirecte că:

 • Serviciul va fi potrivit cerințelor Consumatorului;
 • Serviciul va fi neîntrerupt, sigur sau fără erori de orice fel;
 • Produsele/Serviciile obținute gratis sau contra cost vor corespunde cerințelor sau așteptărilor Consumatoruluii.

9.13. Operatorii, administratorii și/ sau proprietarii Site-ului nu sunt sub nicio formă responsabili pentru relațiile sau consecințele acestora rezultând din, dar nelimitandu-se la, achiziții, oferte speciale, promoții, promovări, sau oricare alt tip de relație/ legătură/ tranzacție/ colaborare etc. care pot apărea între Consumator și oricare dintre terții care își fac promovare directă sau indirectă prin intermediul Site-ului.

10. Politică de retur al produselor comandate

Dispozițîi generale

A. În calitate de consumator, Clientul are dreptul de a se retrage din contractul de vânzare încheiat la distanță, prin returnarea Produselor comandate și fără nicio justificare, în termen de maximum 14 zile calendaristice de la intrarea în posesie a bunurilor comandate. Perioada de retragere din contract expiră în termen de 14 zile de la, după caz:

a) ziua în care Consumatorul sau o parte terță, altă decât transportatorul și care este indicată de Consumator, întră în posesia fizică a bunurilor, în cazul contractelor de vânzare, sau:

(i) în cazul în care Consumatorul comandă printr-o singură comandă bunuri multiple care vor fi livrate separat, ziua în care Consumatorul sau o parte terță, altă decât transportatorul și care este indicată de Consumator, întră în posesia fizică a ultimului bun;

(îi) în cazul livrării unui bun care constă din mai multe loturi sau piese, ziua în care Consumatorul sau o parte terță, altă decât transportatorul și care este indicată de consumator, întră în posesia fizică a ultimului bun sau a ultimei piese.

În contextul returului produsului că urmare a exercitării dreptului de retaragere din Contract nu se vor înapoia Consumatorului cheltuielile de transport aferent returului, acestea fiind în sarcina Consumatorului. Procedura de retragere din contract va fi detaliată în cadrul Politicii de retur, disponibilă pe site.

B. De asemenea, dată fiind natură și specificațiile produselor comercializate de Vânzător, în situația în care Produsul prezintă neconformități, veți avea posibilitatea de a-l returna și de a solicită Vânzătorului aducerea acestuia la conformitate, fără plata, prin reparare sau înlocuire sau reducerea corespunzătoare a prețului ori rezoluțiunea contractului privind acest Produs și restituirea contravalorii Produsului.

Dată fiind natură Produselor comercializate pe Site, lipsa de neconformitate va putea fi supusă atenției Vânzătorului numai înăuntrul perioadei de valabilitate a Produselor.

A. Procedura de retragere din contract în 14 zile calendaristice de la primirea Produsului. Formular de retragere

10.1. În conformitate cu OUG 34/2014, Clientul care deține calitatea de consumator (persoană fizică) are dreptul să se retragă din Contract, respectiv să returneze bunul comandat, în termen de 14 zile calendaristice, fără invocarea niciunui motiv în acest sens. În acest caz, Cumpărătorul va suportă doar cheltuielile direct legate de returnarea Produselor. Dreptul de retragere din contract este aplicabil numai persoanelor fizice.

10.2. Rambursarea sumei aferente Produselor achiziționate se realizează, de regulă, prin aceeași metodă de plata folosită pentru tranzacția inițială, cu excepția cazului în care Clientul își exprimă acordul pentru utilizarea unei alte metode. Astfel:

a. În situația în care Comandă este achitată online, prin card bancar, în cazul unui retur contravaloarea Produsului returnat va fi restituită Consumatorului în contul bancar din care a fost realizată plata inițială a Comenzii, în termen de cel mult 14 zile de la dată primirii Produsului returnat, cu excepția cazului în care Consumatorul indică o altă modalitate de restituire a contravalorii Produslui returnat sau un alt cont bancar la momentul convorbirii purtare cu personalul ALEVIA SRL.

b. În situația în care Comandă este achitată în sistem ramburs, Vânzătorul va contacta Consumatorul în vederea obținerii din partea acestuia a unui cont bancar în care să fie restituită contravaloarea Produsului care face obiectul returului. Vânzătorul va iniția demersuri de contactare a Consumatorului pentru cel mult 7 zile calendaristice de la momentul primirii Produsului returnat urmând că, în situația în care Consumatorul nu indică contul bancar pentru restituirea sumei din motive obiective, neimputabile Vânzătorului, precum (exemplificativ, nelimitativ: Consumatorul nu poate fi contactat, Consumatorul nu deține un cont bancar etc.), Vânzătorul să procedeze la rambursarea sumelor prin intermediul mandatului poștal intern, în maximum 7 zile calendaristice de la momentul expirării celor 7 zile acordate pentru contactarea telefonică a Consumatorului. Mandatele poștale sunt trimiteri înregistrate prin care subunitățile poștale remit la destinație sumele de bani în lei încredințate de expeditori. Plățile se efectuează în numerar (lei) sau în cont bancar. Adresa Consumatorului pentru expedierea mandatului poștal va fi cea la care a fost livrat inițial Produsul ulterior returnat.

10.3. Consumatorul înțelege și este de acord că Vânzătorul va utiliza că prima metodă de restituire a contravalorii Produsului returnat rambursarea online, prin alimentarea contului bancar al Consumatorului cu suma aferentă Produsului rambursat. În situația în care această metodă nu va putea fi utilizată din motive ce nu țîn de Vânzător, Consumatorul înțelege și este de acord că Vânzătorul va utiliza metodă rambursului prin mandat poștal intern.

10.4. Rambursarea se realizează în urmă primirii Produselor returnate de către Client.

10.5. Pentru exercitarea dreptului de retragere Cumpărătorul informează Vânzătorul cu privire la decizia de a se retrage din prezentul Contract, utilizând o declarație neechivocă, de exemplu, o scrisoare trimisă prin poștă sau e-mail la adresa office@alevia.com.ro ori prin contactarea telefonică la numărul de telefon +40 755 155 983. În același scop, se poate transmite către Vânzător formularul de retragere mai jos prezentat.

„Către:

ALEVIA S.R.L.

Email: office@alevia.com.ro

Va informez prin prezența cu privire la retragerea mea din contractul referitor la vânzarea următoarelor produse:

 

Produsele au fost comandate la dată de […].[…].[….] de pe https://www.alevia.com.ro/.

Numele Clientului:

Adresa Clientului:

Motivul returului (opțional):

Semnătură Clientului (doar în cazul în care acest formular este notificat pe hârtie):

Dată: […].[…].[….]”;

10.6. În cazul în care clientul trimite coletul retur fără anunț în prealabil, ne rezervăm dreptul de a nu acceptă returul.

10.7. Consumatorul care dorește să returneze Produsul va face o solicitare de preluare a coletului retur de la adresa să, de către una din firmele de curierat cu care Vânzătorul colaborează. În urmă discuției cu personalul ALEVIA SRL se va stabili ziua și adresa de la care curierul va prelua coletul pentru retur și, de asemenea, se vor confirmă contul și banca unde se vor returna banii.

10.8. Returul Produselor cumpărate va putea avea loc fără invocarea unui motiv în acest sens, conform prevederilor Legii comerțului la distanță (O.G. nr. 34/ 2014 cu modificările ulterioare). Produsele vor fi ambalate corespunator pentru retur și vor fi însoțite de toate accesoriile și documentele aferente acestora, precum și de o copie a facturii de achiziție.

10.9. Returnarea unui Produs în lipsa accesoriilor sale va duce la diminuarea valorii acestuia, conform celor menționate mai jos. Nu se acceptă pentru returnare Produsele care prezintă modificări fizice, lovituri, ciobiri, zgârieturi, pete, șocuri etc. fără că acestea să fie aduse în prealabil la conformitate.

10.10. Rambursarea contravalorii Produsului se va face în cel mult 14 de zile de la dată la care Produsul ajunge în depozitul Vânzătorilor, iar starea acestuia este verificată de personalul acestuia. De asemenea, se va verifică dacă Produsul în cauza este sau nu în situația de a fi exceptat de la retur. În cazul în care se constată că valoarea acestuia a fost diminuată, Vânzătorul va reține suma aferentă acestei diminuări.

10.11. Luând în considerare specificul Produselor comercializate pe platforma https://www.alevia.com.ro/, acestea vor fi sigilate. În funcție de starea și tipul Produsului returnat, se va decide dacă rambursarea poate fi sau nu acceptată.

Diminuarea valorii bunurilor

10.12. Deoarece, în cazul vânzărilor la distanță, Consumatorul nu are posibilitatea de a verifică bunurile înainte de încheierea Contractului, acesta are dreptul, așa cum s-a detaliat anterior, de a se retrage din Contract. Din același motiv, Consumatorului i se permite să testeze și să verifice bunurile pe care le-a cumpărat, în funcție de tipul acestora și în măsură în care este necesar pentru a stabili natură, caracteristicile și modul de utilizare a acestora. Pentru a stabili aceste caracteristici, Consumatorul trebuie să mânuiască Produsele și să le inspecteze în același mod în care i s-ar permite să o facă într-un magazin fizic real.

10.13. Cumpărătorul va fi ținut responsabil pentru diminuarea valorii Produselor care rezultă din manipulări, altele decât cele necesare pentru determinarea naturii, calităților și funcționarii acestora. În cazul în care bunul returnat prezintă urme de uzură, zgârieturi, lovituri, accesorii lipsa, certificate de garanție lipsa, Consumatorul este responsabil în ceea ce privește diminuarea valorii sale.

10.14. Dacă un Consumator își exercită dreptul de retragere după ce a utilizat Produsele într-o măsură care depășește limita necesară stabilirii naturii, caracteristicilor și modului de utilizare a acestora, acesta va răspunde pentru eventuală diminuare a valorii Produselor.

10.15. Acțiuni neacceptate care duc la diminuarea valorii Produsului returnat sau pierderea dreptului de retragere:

 • deschiderea recipientelor sigilate;
 • utilizarea produselor consumabile;
 • achiziționarea de produse confecționate după specificațiile prezentate de Consumator sau personalizate în mod clar;
 • achiziționarea de produse care sunt susceptibile a se deteriora sau a expiră rapid;
 • ruperea sigiliilor și a etichetelor;
 • zgârierea, murdărirea, patarea, impregnarea Produselor cu substanțe externe;
 • etc.

10.16. Valoarea Produselor folosite, având urme de uzură (pete, zgârieturi, îndoituri, fisuri, lovituri etc.) va fi returnată numai după aducerea lor la conformitate, dacă acest lucru este posibil. Valorea finală a Produsului se stabilește în funcție de valoarea componentelor/ elementelor ce trebuie înlocuite și a manoperei de recondiționare sau că diferența dintre valoarea inițială a Produsului nou și valoarea de revanzare a Produsului folosit.

10.17. Orice modificare a stării Produselor, ce face imposibilă vânzarea acestora că noi, duce automat la aplicarea procedurii de returnare supusă unor taxe de readucere a Produselor la starea în care au fost livrate. Taxa de diminuare va fi comunicată către Client la recepționarea Produselor modificate.

10.18. Produsul returnat trebuie să fie însoțit de certificatul de garanție în original, dacă acesta este emis de producător.

10.19. Dacă Produsele returnate au fost însoțite de eventuale bonusuri/cadouri, Consumatorul este ținut să le returneze și pe acestea din urmă, odată cu Produsul. În caz contrar, valoarea acestora se diminuează din valorea returului.

10.20. Consumatorul nu își poate exercită dreptul de retragere pentru furnizarea de bunuri sigilate care nu pot fi returnate din motive de protecție a sănătățîi sau din motive de igienă și care au fost desigilate de Consumator, de tipul celor disponibile pe Site.

10.22. Categorii de bunuri ce NU pot fi returnate dacă sunt desigilate/deschise (bunuri exceptate de la retur, conform legii):

a) furnizarea de produse sau servicii al căror preț depinde de fluctuațiile de pe piață financiară pe care profesionistul (Vânzătorul) nu le poate controla și care pot avea loc pe parcursul perioadei de retragere;

b) furnizarea de produse confecționate după specificațiile prezentate de consumator sau personalizate în mod clar;

c) furnizarea de produse care sunt susceptibile a se deteriora sau a expiră rapid;

d) furnizarea de produse sigilate care nu pot fi returnate din motive de protecție a sănătățîi sau din motive de igienă și care au fost desigilate de consumator;

e) furnizarea de produse care sunt, după livrare, potrivit naturii acestora, inseparabil amestecate cu alte elemente.

Efectele retragerii Consumatoului din contract

10.23. Exercitarea dreptului de retragere pune capăt obligațiilor părților contractuale, după caz:

 • de a execută Contractul la distanță sau contractul în afară spațiului comercial;
 • de a încheia un Contract la distanță sau în afară spațiului comercial, în cazul în care Consumatorul a efectuat o comandă.

10.24. Vânzătorul rambursează toate sumele pe care le-a primit drept plata din partea Consumatorului, inclusiv, după caz, costurile livrării inițiale a Produselor returnate (dar nu și costurile de livrare a produsului returnat, acestea fiind suportate de Consumator), fără întârziere nejustificată și, în orice caz, nu mai târziu de 14 zile de la dată la care acestea ajung în posesia Vânzătorului și sunt verificate și validate de personalul acestuia din punct de vedere al stării de funcționare și al conformitățîi.

B. Returul Produsul pentru neconformități

10.25. Potrivit dispozițiilor Ordonanței de Urgență 140/2021, Vânzătorul este obligat să livreze Consumatorului Produse care sunt în conformitate cu Contractul de vânzare încheiat la distanță.

10.26. Se consideră că Produsele sunt în conformitate cu Contractul de vânzare încheiat la distanță dacă acestea:

 • corespund descrierii făcute de Vânzător și au aceleași calități că și Produsele pe care acesta le-a prezentat Consumatorului că mostră sau model, dar doar dacă este cazul;
 • corespund oricărui scop specific solicitat de către Consumator, scop făcut cunoscut Vânzătorului și acceptat de acesta la încheierea Contractului de vânzare la distanță;
 • corespund scopurilor pentru care sunt utilizate în mod normal Produsele de același tip;
 • fiind de același tip, prezintă parametri de calitate și performanțe normale, la care Consumatorul se poate aștepta în mod rezonabil, date fiind natură Produsului și declarațiile publice privind caracteristicile concrete ale acestuia, făcute de Vânzător, de Producător sau de reprezentantul acestuia, în special prin publicitate sau prin înscriere pe eticheta Produsului.

10.27. Nu se consideră a fi lipsa de conformitate dacă în momentul încheierii Contractului la distanță Consumatorul a cunoscut sau nu putea, în mod rezonabil, să nu cunoască această lipsa de conformitate.

10.28. În cazul lipsei conformitățîi, Consumatorul are dreptul de a solicită Vânzătorului să i se aducă Produsul la conformitate, fără plata, prin reparare, dar numai dacă acest lucru este posibil potrivit naturii Produsului, prin înlocuire sau să beneficieze de reducerea corespunzătoare a prețului ori de rezolutiunea contractului privind acest Produs și restituirea contravalorii Produsului. Consumatorul beneficiază de înlocuirea Produsului neconform în cazul în care neconformitatea acestuia este constatată la scurt timp după livrare, fără a depăși 30 de zile calendaristice.

10.29. În acest context, Consumatorul are dreptul de a solicită Vânzătorului în primul rând repararea Produsului sau de a solicită înlocuirea acestuia, în fiecare caz fără plata, cu excepția situației în care măsură este imposibilă sau disproporționată.

10.30. O măsură reparatorie va fi considerată că disproporționată dacă ea impune Vânzătorului costuri care sunt nerezonabile în comparație cu o altă măsură reparatorie, luându-se în considerare:

 • valoarea pe care ar fi avut-o Produsele dacă nu ar fi existat lipsa de conformitate;
 • importantă lipsei de conformitate;
 • dacă o altă măsură reparatorie ar putea fi realizată fără un inconvenient semnificativ pentru Consumator.

10.31. Consumatorul are dreptul fie să obțînă o reducere proporțională a prețului, fie să obțînă încetarea Contractului de vânzare la distanță, în oricare dintre următoarele cazuri:

a) Vânzătorul nu a finalizat reparația sau înlocuirea sau, după caz, a refuzat să aducă în conformitate bunurile;

b) se constată o neconformitate, în pofida eforturilor Vânzătorului de a o remedia;

c) neconformitatea este de o asemenea gravitate încât justifică o reducere de preț sau dreptul la încetarea imediată a contractului de vânzare;

d) Vânzătorul a declarat că nu va aduce bunurile în conformitate într-un termen rezonabil sau fără inconveniente semnificative pentru consumator ori acest lucru reiese clar din circumstanțele cazului.

10.32. Consumatorul nu are dreptul de a obține încetarea contractului dacă neconformitatea este minoră. Sarcina probei cu privire la caracterul minor al neconformitățîi îi revine Vânzătorului.

10.33. Consumatorul are dreptul de a suspendă plata unei părți restante din prețul bunurilor sau a unei părți a acesteia până în momentul în care Vânzătorul își va fi îndeplinit obligațiile care îi revin în temeiul OUG 140/2021.

Repararea sau înlocuirea bunurilor

10.34. Reparațiile (dacă este posibil) sau înlocuirile se efectuează cu respectarea următoarelor condiții:

a) fără costuri pentru Consumator;

b) într-un termen rezonabil care nu poate depăși 15 zile calendaristice din momentul în care Vânzătorul a fost informat de către Consumator cu privire la neconformitate și care este stabilit de comun acord, în scris, între Vânzător și Consumator, luându-se în considerare natură și complexitatea bunurilor, natură și gravitatea neconformitățîi și efortul necesar pentru finalizarea reparatiei sau înlocuirii;

c) fără vreun inconvenient semnificativ pentru Consumator, țînând seama de natură bunurilor și de scopul pentru care consumatorul a solicitat bunurile în cauza.

10.35. În cazul în care neconformitatea urmează să fie remediată prin repararea sau înlocuirea bunurilor, Consumatorul pune bunurile la dispoziția Vânzătorului.

10.36. Vânzătorul preia bunurile înlocuite pe propria cheltuiala.

10.37. Consumatorul își poate exercită dreptul de a obține încetarea contractului de vânzare printr-o declarație către Vânzător, prin care își exprimă decizia de a obține încetarea contractului.

10.38. În cazul în care neconformitatea se referă doar la unele dintre bunurile livrate în temeiul contractului de vânzare și există un motiv de încetare a contractului de vânzare conform celor de mai sus, Consumatorul poate obține încetarea contractului de vânzare în raport cu bunurile respective, precum și cu orice alte bunuri pe care Consumatorul le-a achiziționat împreună cu bunurile neconforme, în cazul în care Consumatorului nu i se poate pretinde în mod rezonabil să accepte să păstreze numai bunurile conforme.

10.39. Dreptul la garanție se pierde în cazul în care:

 • Clientul nu a respectat condițiile de utilizare, întreținere etc.;
 • Produsul a fost păstrat în condiții improprii, expus la condiții nefavorabile sau a fost manipulat defectuos;
 • În caz de deteriorare mecanică provocată prin lovirea Produsului;
 • Produsul a fost modificat sau reparat în prealabil de către alte persoane decât cele autorizate.

10.40. Zgârieturile constituie uzură normală și nu reprezintă motive pentru a reclamă garanția.

10.41. Cheltuielile de returnare aferente Produselor defecte, respectiv Produselor care cad sub incidența garanției de conformitate, vor fi suportate de către Vânzător.

Informații necesare pentru retur

10.44. Solicitarea de retur se transmite doar în scris, prin e-mail, la adresa de contact: office@alevia.com.ro, afișată pe site sau la telefon, prin apelarea numărului +40 755 155 983 ori prin utilizarea formularului mai sus menționat. În formularul de retur, dar și în declarația transmisă Vânzătorului, Consumatorul este obligat să completeze corect, complet și real toate datele sale, pentru că cererea lui să fie procesată în timp rezonabil.

10.45. Expeditorul răspunde atât cu privire la corectitudinea datelor înscrise pe documentul de transport (AWB), cât și de ambalarea corespunzătoare a coletelor conținând Produsele returnate.

10.46. Coletele trimise de către expeditor trebuie să fie ambalate într-un mod care să protejeze Produsul de factorii ce pot duce la deteriorarea acestuia pe toată durata transportului (se recomandă folosirea elementelor de siguranță, ex: poliester, carton, folie bule de aer etc.). De asemenea, se recomandă ambalarea coletului astfel încât să corespundă greutății, formei și naturii conținutului, cât și modului și duratei transportului. Ambalajul trebuie să protejeze conținutul astfel încât să nu poată fi deteriorat prin presiune sau manipulări succesive, putând fi, după caz, constituit din cutii de carton, placaj, lemn, plastic umplut cu polistiren etc.

10.47. Vânzătorul își rezervă dreptul de a investiga orice cerere de returnare a sumelor aferente Produselor care au făcut obiectul returului și de a nu da curs cererilor de returnare frauduloase sau abuzive care se produc după consumarea/prestarea/achiziționarea acestora.

10.48. Vânzătorul va putea amâna rambursarea sumei până la primirea Produselor returnate sau până la primirea unei dovezi conform căreia acestea au fost expediate.

11. Fraudă și SPAM

11.1. ALEVIA SRL nu solicită Consumatorilor prin niciun mijloc de comunicare (e-mail/telefonic/SMS) informațîi referitoare la date confidențiale, conturi sau parole personale.

11.2. Consumatorul își asumă întreagă responsabilitate pentru divulgarea unui terț a datelor sale confidențiale.

11.3. Vânzătorul declină orice responsabilitate în situația în care un Consumator ar fi/este prejudiciat sub orice formă de către un terț care ar pretinde că este/reprezintă interesele Vânzătorului. Consumatorul va informa Vânzătorul asupra unor asemenea tentative, folosind datele de contact.

11.4. ALEVIA SRL nu promovează SPAM-ul.

11.5. Orice Consumator care a furnizat explicit adresa să de e-mail pe Site poate opta pentru ștergerea acesteia.

11.6. Comunicările realizate de către ALEVIA SRL prin mijloace electronice de comunicare la distanță (i.e. e-mail/SMS) conțîn datele de identificare complete și conforme ale expeditorului sau legături către acestea, la dată transmiterii Conținutului.

11.7. Următoarele scopuri atinse sau nu vor fi considerate tentativă de fraudare a Site-ului/Conținutului și/sau ale Vânzătorului și, în acest caz, se va pune în mișcare cercetarea penală împotriva aceluia sau acelora care a(u) încercat să sau a(u) atins acest(e) scop(uri):

 • de a accesa datele de orice tip ale altui Consumator prin folosirea unui cont sau prin orice altă metodă;
 • de a altera sau altfel modifică conținutul Site-ului sau Conținutul expediat prin orice metodă de către Vânzător către Consumator;
 • de a afecta performanțele serverului/serverelor pe care rulează Site-ul;
 • de a accesa sau a divulgă oricărui terț care nu are autoritatea legală necesară, conținutul expediat prin orice mijloc de către Vânzător către Consumator atunci când acesta nu este destinatarul legitim al Conținutului.

12. Responsabilitatea Utilizatorului/ Cumpărătorului

12.1. Consumatorul înțelege importantă următoarelor responsabilități și este de acord cu următoarele:

 • va furniza numai date adevărate, exacte și complete astfel încât procesul de cumpărare a Produselor listate pe Website să poată avea loc;
 • va menține și înnoi, atunci când este cazul, datele de înregistrare pentru că acestea să fie actualizate, exacte și complete;
 • nu va publică materiale care conțîn viruși sau alte programe cu intenția de a distruge sistemul Vânzătorului sau orice informație care este parte componentă a acestui sistem;
 • nu va publică materiale cu drept de autor, dacă nu sunt autorii acestora sau dacă nu au permisiunea autorului de a publică materialul respectiv;
 • nu va publică materiale obscene, defăimătoare, de amenințare sau răuvoitoare față de un alt Utilizator, materiale ori informațîi interzise de prevederile legale în vigoare.

12.2. Utilizatorii Site-ului pot trimite comentarii, note, sugestii, idei sau observațîi cu privire la conținutul și structura Site-ului, respectiv pot adresa întrebări atâta timp cât conținutul acestora nu este ilegal, obscen, amenințător, defăimător, care să afecteze viață privată, drepturile de proprietate intelectuală ale Vânzătorului sau ale unor terțe părți și atâta timp cât acestea nu conțîn viruși, derulează campanii politice/electorale, solicitări comerciale, scrisori în lanț, mailing-uri în masă sau orice altă formă de spam. Consumatorul nu va folosi o adresa de e-mail falsă în comunicarea cu Vânzătorul.

12.3. Cu respectarea celor menționate mai sus, Consumatorul are posibilitatea de a informa terțe persoane (de exemplu prin e-mail, Facebook, Twitter etc.) cu privire la Ofertele puse la dispoziție prin intermediul Site-ului.

12.4. Dacă folosti site-ul www.alevia.com.ro, sunteți răspunzător pentru actualizarea, păstrarea confidențialitățîi și a protecției datelor dumneavoastră personale și a parolei de acces. Dumneavoastră sunteți direct răspunzător pentru a restricționa accesul altor persoane la calculatorul pe care îl folosiți pentru accesul pe contul alevia.com.ro. În cazul în care suspectați că, din diverse motive imputabile sau nu dumneavoastră, confidențialitatea acestor date de acces a fost compromisă, veți notifica imediat SC Alevia SRL pentru a bloca accesul la cont și a va genera cât mai rapid un nou set.

13. Forță majoră și cazul fortuit

13.1. Exceptând cazurile în care nu au prevăzut în mod expres altfel, niciuna din părțile unui Contract încheiat, care este încă în derulare, nu va fi răspunzătoare pentru neexecutarea la termen și/sau în mod corespunzător, total sau parțial, a oricăreia din obligațiile care îi incumbă în baza Contractului, dacă neexecutarea obligației respective a fost cauzată de un eveniment de forță majoră.

13.2. Partea sau reprezentantul legal al părțîi care invocă evenimentul mai sus menționat este obligat/a să aducă la cunoștință celeilalte, imediat și în mod complet, producerea acestuia și să ia orice măsuri care îi stau la dispoziție în vederea limitării consecințelor respectivului eveniment.

13.3. Partea sau reprezentantul legal al părțîi care invocă evenimentul mai sus menționat este exonerat/a de la această obligație numai în cazul în care evenimentul o/îl împiedică să o ducă la bun sfârșit.

13.4. Dacă în termen de 15 zile de la dată producerii lui, respectivul eveniment nu încetează, fiecare parte va avea dreptul să notifice celeilalte părți încetarea de plin drept a Contractului fără că vreuna dintre ele să poată pretinde celeilalte alte daune-interese.

13.5. Partea care invocă evenimentul de forță majoră trebuie să facă dovadă imposibilității executării obligațiilor în termen de 30 zile de la dată producerii evenimentului.

14. Litigii

14.1. Prin folosirea/vizitarea/vizualizarea/interacțiunea cu Site-urilor/Site-urile și/sau al oricărui Conținut trimis de către ALEVIA SRL Consumatorului prin accesare și/sau expediere prin orice mijloc (electronic, telefonic etc.), acesta se declara de acord cel puțîn cu prezențele “Termeni și condiții”.

14.2. Orice dispută cu referire la prezențele “Termeni și Condiții” care ar putea să apară între Consumator și ALEVIA SRL se va rezolva pe cale amiabilă.

14.3. ALEVIA SRL nu răspunde de nicio pierdere, costuri, procese, pretenții, cheltuieli sau alte răspunderi, în cazul în care acestea sunt cauzate direct de nerespectarea Termenilor și condițiilor.

14.4. Orice dispută de orice fel care ar putea să apară între Consumator și ALEVIA SRL sau Partenerii fi soluționat la instanța competență de la sediul Vânzătorului, în conformitate cu prevederile legale în vigoare.

14.5. Dacă oricare dintre clauzele de mai sus va fi găsită nulă sau nevalida, indiferent de cauza, această clauză nu va afecta valabilitatea celorlalte clauze.

14.6. Prezentul Document a fost redactat și va fi interpretat în conformitate cu legislația română.

15. Dispoziții finale

15.1. ALEVIA SRL își rezervă dreptul de a efectua orice modificări ale acestor prevederi conținute în Document, precum și orice modificări ale Site-ului/structurii acestuia/Serviciului, inclusiv modificări ce ar putea afecta Site-ul și/sau orice Conținut, fără notificarea prealabilă a Consumatorului.

15.2. ALEVIA SRL nu va putea fi făcută responsabilă pentru eventualele erori apărute pe Site din orice cauza, inclusiv din cauza unor modificări, setări etc. care nu sunt făcute de către administratorul Site-ului.

15.3. Vânzătorul își rezervă dreptul de a introduce bannere publicitare de orice natură și/sau legături pe oricare pagină a Site-ului, cu respectarea legislației în vigoare.